Vaasan oikeustieteellinen yksikkö panostaa energia-alan tutkimukseen

Vaasan oikeustieteellinen koulutus on turvannut jatkorahoituksensa. Uusi oikeustieteen professori Marcus Norrgård viihtyy varainhankintaroolissa, mutta sanoo, että professorit tarvitsevat varojen keruuseen selkeitä suuntaviivoja.

Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Pohjanmaan liitto ja viisi paikallista säätiötä (Harry Schaumanin säätiö, Svensk-Österbottniska Samfundet, Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston säätiö, Högskolestiftelsen i Österbotten ja Pohjanmaan kauppakamari/Vaasan kauppakamarirahasto) turvaavat oikeustieteellisen koulutuksen jatkumisen Pohjanmaalla. Osapuolet ovat solmineet uuden sopimuksen Helsingin yliopiston kanssa Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen perusrahoituksesta vuosille 2014−2019.

Helsingin yliopisto aloitti kaksikielisen oikeustieteellisen koulutuksen Vaasassa vuonna 1991. Tarkoituksena oli vastata alueellisiin − varsinkin Vaasan hovioikeuden ja hallinto-oikeuden – osaamistarpeisiin. Yksikön tuore oikeustieteen professori Marcus Norrgård kertoo, että koulutus on osoittautunut todelliseksi menestystarinaksi.

– Yksikön entisten opiskelijoiden näkemyksiä kartoitettiin vuonna 2008. Tällöin kävi ilmi, että puolet heistä oli jäänyt alueelle opintojensa päätyttyä.

Vuodesta 2010 lähtien opiskelijat ovat voineet suorittaa Vaasassa myös oikeustieteen maisterin tutkinnon.

Energia-ala tarvitsee juristeja

Norrgårdin mukaan Vaasan koulutus palvelee yhä enemmän yksityissektoria. Noin neljännes Suomen energiateollisuuden työpaikoista sijaitsee Vaasassa. Tämä energia-alan osaamiskeskittymä koostuu noin sadasta yrityksestä, jotka tarvitsevat paljon osaavia juristeja. Myös monet suuret asianajotoimistot ovat asettuneet Vaasaan.

Vaasan yksikkö aikoo jatkossa vahvistaa tutkimustaan etenkin energia-alan yrityksille tärkeissä kysymyksissä hankkimalla sekä kansallista että kansainvälistä täydentävää rahoitusta. Norrgård haluaa myös jatkaa alueen muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä.

– Meidän vahvuutemme on oikeustieteellinen osaaminen, kun taas kumppanimme voivat tarjota opiskelijoillemme erityisosaamista energia-alalle tärkeissä kysymyksissä.

Norrgård itse on erikoistunut immateriaalioikeuksiin eli keksintöjen, tavaramerkkien ja tekijänoikeuden alaisten teosten suojaamiseen.

– Suunnittelemme immateriaalioikeuksiin liittyvää toimintaa, ja alueen yritykset tarvitsevat myös tekijänoikeuksiin ja patenttiasioihin liittyvää erikoisosaamista. Professorina vastaan siitä, että Vaasan oikeustieteellinen tutkintokoulutus on laajaa ja kattavaa ja että valmistuneet opiskelijat pätevöityvät työskentelemään tuomareina.

Selvyyttä kaivataan

Norrgård itse viihtyy varainhankintaroolissa, mutta sanoo, että yliopistolla on tällä saralla parantamisen varaa.

– Luotan omiin verkostoitumiskykyihini ja suoriutumiseeni varainhankinnassa. Mutta menestyksekäs varainhankinta edellyttää yliopistolta vahvoja rakenteita ja toimintalinjauksia. Vaikka professorit olisivatkin kiinnostuneita varainhankinnasta, se voi olla heille vaikeaa, jos he eivät voi tukeutua selviin suuntaviivoihin.

Marcus Norrgård aloitti professorina 1.3.2013. Hän pitää - muiden työssään aloittavien uusien professorien tapaan - juhlaluentonsa Helsingin yliopistolla 4.12.2013.