Unohda pelkät yksilöt – uusi tieto syntyy vertaisryhmässä

Nykyinen yhteiskunta perustuu mielikuviltaan vahvasti yksilökeskeiselle näkökulmalle. Toimimme käytännössä kuitenkin yhä suuremmassa määrin ryhmissä, sillä tietomäärän kasvun takia yksittäisen ihmisen on mahdotonta hallita kaikkea tietoa.

Kasvatustieteen maisteri Hanna Kuusisaari tarkastelee väitöskirjassaan yhteisen uuden tiedon tuottamisen prosessia opettajien täydennyskoulutuksessa. Tutkimus kohdistui uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa kotitalouden aineenopettajille järjestettyyn täydennyskoulutukseen, jonka tavoitteena oli kehittää uusia opetusmenetelmiä. Tutkimuskohteena olivat opetusmenetelmien kehittämiseen pyrkivät opettajien ryhmäkeskustelut.

Muutos luo tarpeen kehittää uutta

Tarve opetusmenetelmien kehittämiseen kasvaa, kun uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa ollaan ottamassa käyttöön.

Tutkimuksen videoaineisto kerättiin ryhmäkeskusteluista, joiden tarkoituksena oli kehittää kotitalouden aineenopetusta. Tutkimuksen teoreettisen ytimen muodostavat kollaboraatio eli ryhmän tavoitteellinen yhteiseen kohteeseen kohdistuva yhteistyö, arkitiedon ja teoriatiedon yhdistyminen sekä yhteisen uuden tiedon tuottaminen. Kehittäminen tapahtui ryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa puheen avulla.

Pelkkä positiivinen asenne ei riitä uuden tiedon kehittämiseen

Tutkimustulosten perusteella avain uuden tiedon tuottamiseen oli teoriatiedon hyödyntäminen – pelkän kokemustiedon pohjalta ei syntynyt uusia opetusmenetelmiä. Opettajien ryhmäkeskusteluissa uusien ehdotusten hyväksyminen sellaisenaan ei edistänyt uuden tiedon kehittämistä, vaan esti sitä. Uutta tietoa tuottaneen ryhmän kollaboraatio koostui erityisesti ideoiden teoriapohjaisesta edelleen kehittämisestä ja kyseenalaistamisesta.

Kehittävä kollaboraatio – tapa kehittää uutta tietoa vertaisten kanssa

Tutkimuksessa tuotettiin kehittävän kollaboraation käsite, jonka Kuusisaari määrittelee teoriaa hyödyntäväksi, toinen toistensa ideoita edelleen kehittäväksi, kyseenlaistavaksi ja konkretisoivaksi vertaisryhmän toiminnaksi. Tutkimus osoittaa myös uuden tiedon tuottamisen vaikeuden ja esittää tarpeen täydennyskoulutuksien kehittämiseen, jotta kaikki koulutukseen osallistuvat voisivat onnistua oppimisessa ja kehittää uutta.

Kuusisaaren tutkimus osoittaa, että vertaiset pystyvät parhaimmillaan organisoitumaan uuden tiedon kehittämiseksi ja tuottamaan näin uutta tietoa kehittävän kollaboraation avulla.

KM Hanna Kuusisaari väittelee Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 28.5.2016 aiheesta ”Kehittävä kollaboraatio. Uuden tiedon tuottaminen opettajien lähikehityksen vyöhykkeellä”. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12:00 päärakennuksen salissa 5, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä toimii professori Eero Ropo Tampereen yliopistosta. Väitöskirja on luettavissa e-thesis-palvelussa

Väittelijän yhteystiedot: Hanna Kuusisaari, s-posti hanna.kuusisaari@helsinki.fi