Tutkintokoulutus uusiksi syksystä 2017 alkaen

Helsingin yliopiston tutkintoon johtava koulutus kootaan syksystä 2017 lähtien 32 kandiohjelmaan, 59 maisteriohjelmaan sekä 32 tohtoriohjelmaan.

Helsingin yliopisto toteuttaa laajan koulutusohjelmauudistuksen, jonka myötä kaikki yliopiston tutkintoon johtava koulutus kootaan kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Uudistus astuu voimaan syksyllä 2017.

Kandiohjelmat ovat usean tieteenalan yhteisiä ja niitä on jatkossa 32. Kandivaiheen jälkeen opiskelija hakeutuu maisteriohjelmaan, joita on 59. Hakukohteita on kandivaiheessa nykyistä huomattavasti vähemmän.

– Opiskelijan ei vielä kandiohjelman hakuvaiheessa tarvitse sitoutua yhteen tieteenalaan, vaan oma opiskeluala tarkentuu opintojen edetessä. Tämä vähentää myös tarvetta vaihtaa alaa ja nopeuttaa valmistumista, sanoo opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen.

Maisteriohjelmista 34 on kansainvälisiä. Ne on mahdollista suorittaa englanniksi tai kotimaisilla kielillä. Näissä ohjelmissa peritään ohjelmakohtainen lukuvuosimaksu EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.  

– Nämä koulutusohjelmat vahvistavat yliopiston kansainvälistä profiilia. Ne myös lisäävät Suomen näkyvyyttä globaaleilla koulutusmarkkinoilla, toteaa Hämäläinen.

Huomio työelämäyhteyteen

Koulutusohjelmissa on kiinnitetty erityistä huomiota tutkintojen tuomaan osaamiseen, työelämäyhteyteen sekä koulutuksen työllistävyyteen. Kaikkiin kandidaatin tutkintoihin kuuluu jatkossa työelämäjakso sekä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia. Työelämään voi siirtyä halutessaan jo kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Kaikille tutkintotasoille on lisätty opintojen osaksi urasuunnittelua parantamaan tutkintojen työllistyvyyttä.