Tutkintoa vaille valmis? Vielä ehdit valmistua ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtymistä 2020

Jos opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaan ja olet opintojen loppusuoralla, ehdit vielä valmistua ennen kuin kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoaan uusiin koulutusohjelmiin.

Helsingin yliopistossa siirryttiin uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan on kuitenkin mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun asti 18.12.2020 asti *.

Jos vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleva opiskelija ei valmistu määräaikaan mennessä, hänet siirretään uuteen koulutusohjelmaan. Uusissa koulutusohjelmissa opintojen vanhentumissäännöt ovat aiempaa tiukempia. Jos ei ehdi valmistua ennen siirtymäajan umpeutumista, kannattaa uusiin koulutusohjelmiin siirtymisessä aktivoitua jo syksyllä 2019. Jos ei aio suorittaa tutkintoaan loppuun, voi myös luopua tutkinnonsuoritusoikeudesta.

Jos tutkinnosta puuttuu vain vähän, kuten kandi- tai gradututkielma, tutkinnon ehtii vielä suorittaa vanhojen vaatimusten mukaan ennen siirtymäajan umpeutumista.

Helsingin yliopiston opintoasiainpäälliköt painottavat, että vanhojen tutkintovaatimusten mukaan kirjoilla olevien henkilöiden kannattaa suorittaa tutkinto valmiiksi nyt, koska uusiin tutkintoihin ei esimerkiksi voi sisällyttää yli kymmenen vuotta vanhempia opintoja. Lisäksi opetussuunnitelmat muuttuvat ja opintojen vastaavuuksien selvittäminen voi siksi olla hankalaa.

Haluatko suorittaa tutkinnon loppuun ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtymistä?

Ota yhteyttä oman tiedekuntasi Opiskelijan neuvontapalveluihin.

* Joissakin yksittäisissä koulutuksissa siirtymäaika voi olla pidempi. Näin on esimerkiksi hammaslääketieteen koulutusohjelmassa (31.12.2020 asti) sekä yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla (31.7.2023). Tarkempi tieto siirtymäajasta löytyy tiedekuntasi ohjeista.