Tule käymään virtuaalikampuksella, alumni!

Helsingin yliopisto alumneineen on Suomen suurin asiantuntijoiden verkosto, vararehtori Hanna Snellman muistuttaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa. Virtuaaliyhteisössä pääsee oppimaan ja verkostoitumaan, mutta myös tarjoamaan apuaan.

Poikkeuksellisena keväänä yliopistolaiset siirtyivät hämmästyttävän nopeasti ja taitavasti opiskelemaan ja työskentelemään verkkoon. Vaikka tietokoneen ruudulla kuva joskus hyytyi, yliopisto ei ole korona-aikana hyytynyt, pikemminkin päinvastoin. Kokemus vaikuttaa varmasti tulevaisuuden työtapoihin — jatkossa esimerkiksi kokoustamme yhä useammin etäyhteyden kautta. 

Virtuaalisen toimintaympäristön kehittäminen korostuu Helsingin yliopiston vuosille 2021–2030 hyväksytyssä uudessa strategiassa. Innostus kehitystyöhön syntyi yliopistolla jo aiemmin. Moni meistä Helsingin yliopiston kasvateista työskentelee muualla kuin pääkaupunkiseudulla, jopa toisessa maanosassa, ja ajan jyvittäminen työn, perheen, harrastusten ja muun tekemisen kesken on arkea.

Tarjoa graduaihetta, osallistu juhliin

Loppuvuodesta julkistettavan alumniportaalin, Helsinki Alumni Hubin, avulla entistä useampi alumni pääsee vaivatta osaksi alma materin arkea ja juhlaa. Virtuaalisuus helpottaa ajan ja paikan asettamia haasteita ja tarjoaa uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia.

Portaali kokoaa yhteen yliopiston alumniyhteisöön liittyneiden edut, koulutukset sekä verkostoitumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Palvelu on vuorovaikutteinen. Helsinki Alumni Hubissa voi keskustella yliopiston tiedeuutisista, vinkata hyvistä itsensä kehittämisen mahdollisuuksista, tarjota opiskelijoille graduaiheita tai kertoa yliopiston kansainvälisen alumniklubin kuulumisista.

Alumnit tahtovat tukea opiskelijoita

Vaikka kasvokkaisten kohtaamisten merkitys ei ole vähentynyt, virtuaalisuus rikastaa yliopiston ja sen ystävien vuorovaikutusta. Helsinki Alumni Hub auttaa yliopistoa myös vastaamaan moniin alumnien toiveisiin. Yliopistolta on toivottu mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen sekä tietämyksen ja osaamisen jakamiseen. Useampi kuin joka kolmas alumnivastaaja tahtoi myös tukea nuorta sukupolvea, Helsingin yliopiston nykyisiä opiskelijoita.

Yhteisöömme kuuluu jo yli 37 000 alumnia. Olemme maan suurin ja koko ajan kasvava asiantuntijoiden verkosto. Alumnina pääset rikastuttamaan paitsi omaa ajatteluasi myös lähipiirisi vuoropuhelua — ja julkista keskustelua. Kasvokkain ja virtuaalisesti.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vararehtori.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 7/2020. 

Lii­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton omaan alum­niyh­tei­söön

Yliopisto elää alumneissa. Herkästi syttyvissä tieteen ikiliikkujissa. Alumni on utelias ja uskoo jatkuvaan uudistumiseen. Antaa hyvän kiertää ja jakaa osaamistaan yhteiseksi hyväksi. Helsinki Alumni on Suomen suurin asiantuntijayhteisö. Verkosto intohimoisia vaikuttajia, jotka uskovat rohkeasti ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Liity Helsingin yliopiston omaan alumniyhteisöön