Tilapioneerit: teollisuusalueelle väliaikaista uutta elämää

Opiskelijat suunnittelevat tilapäiskäyttöä vanhalle teollisuusalueelle yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Kurssilaisten tuottamaan kaupunkitapahtumaan Kerassa la 6.5. on vapaa pääsy. Iltaklubi toteutetaan yhteistyössä Espoo Cinén kanssa.

Tilapioneerit-kurssi kokoaa 30 Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijaa monitieteiseksi työryhmäksi ideoimaan luovaa toimintaa Espoon Keraan. Leppävaaran reunalle suunnitellaan urbaania kaupunginosaa, mutta ennen rakentamisen käynnistymistä alue on opiskelijoiden käytössä. Kurssi toteutetaan 29.3.–6.5.2017

Kaupunkitapahtuma logistiikkahalliin

Alueella tutkitaan ja kokeillaan kuukauden ajan kulttuurin ja tilapäiskäyttöjen hyödyntämistä kaupunginosan kehittämisessä.

Tilapäiskäyttöprojekti tuo yhteen Espoon kaupungin viranomaisia ja kansalais- ja kulttuuritoimijoita, asukkaita sekä kaupunkitutkimuksen asiantuntijoita monialaiseksi toimijaverkostoksi.

Opiskelijat kehittelevät mahdollisia tulevaisuuden käyttöjä asukkaiden, kaupungin edustajien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Ideoissa hyödynnetään kansainvälisiä esimerkkejä ja alueella kerättävää tutkimustietoa. Kurssilla etsitään uusia ja ennakkoluulottomia ideoita, joita kokeillaan kurssin järjestämässä kaupunkitapahtumassa vanhassa logistiikkahallissa. Tilapäiskäytöt avaavat tyhjenevälle teollisuusalueelle mahdollisuuksia kaupunkielämän ja -kulttuurin uusille muodoille.

Kurssin teemoja tänä vuonna ovat kiertotalous, kokeilukulttuuri ja kaupunkimuotoilu. Case-esimerkit vaihtelevat paikkasidonnaisesta taiteesta tyhjiin tiloihin palveluna.  

Kokeileva Suomi pilottihanke

Tilapioneerit on mukana esimerkkitapauksena Valtioneuvoston kanslian Kokeilun paikka -palvelussa (Kokeileva Suomi -kärkihanke). Kurssi järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin kulttuuriyksikön, Urban Dream Managementin, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Omnian kanssa. Se kytkee yhteen keskeisiä kaupunkikulttuurin asiantuntijoita ja tutkijoita.

Tilapäiskäyttöjä pilotoiva ja aluekehittämistä tutkiva kurssi järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Vuonna 2016 Marian sairaalan talousrakennuksessa järjestetty Marian ilmestys -kaupunkitapahtuma keräsi yli 1000 kävijää.

Kotisivut: http://tilapioneerit.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/tilapioneerit/

Twitter ja Instagram: Tilapioneerit

Lisätietoja:

Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori Rami Ratvio, geotieteiden ja maantieteen laitos, rami.ratvio@helsinki.fi, 050 359 4572

Viestinnän asiantuntija Riitta-leena Inki, riitta-leena.inki@helsinki.fi, 050 448 5770