Suomen lääketieteelliset alat siirtyvät yhteisvalintaan

Suomen lääketieteelliset alat siirtyvät yhteisvalintaan vuoden 2018 opiskelijavalinnassa. Lääketieteen hakukohteet ovat omassa yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet omassaan. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä.

Suomen lääketieteellistä opetusta antavat tiedekunnat ovat tehneet yhteistyötä opiskelijavalinnoissa jo pitkään, ja ensi vuonna yhteistyö tiivistyy täydelliseen yhteisvalintaan. Tiedekuntien yhteistyö ja opiskelijavalintojen kehittäminen on myös osa opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijavalintojen uudistaminen -kärkihanketta.

Yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Yliopistot julkaisevat lääketieteellisten alojen valintaperusteita 18.10. alkaen Opintopolku.fi -palvelussa. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Lääketieteellisille aloille oli vuoden 2017 korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 9 435 hakijaa, joista noin 90 prosenttia oli ensisijaisia hakijoita. Aloituspaikkoja lääketieteen yhteisvalinnassa keväällä 2018 on yhteensä 735, hammaslääketieteessä 180 ja eläinlääketieteessä 68.

Tätä on odotettu

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen on tyytyväinen siitä, että yhteisvalinta on vihdoin saatu aikaan.

– Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa olemme ainakin viisi vuotta aktiivisesti ajaneet yhteisvalintaa, ja nyt tähän on vihdoin päästy, hän toteaa.

Päätös yhteisvalintaan siirtymisestä tehtiin noin vuosi sitten, ja viimeisen vuoden aikana kaikkien tiedekuntien opintohallinto tehnyt valtavasti työtä hakukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi, Renkonen kertoo. Esimerkiksi todistusten perusteella annettavat alkupisteet laskettiin kaikissa tiedekunnissa eri tavoin. Nyt perusteet ovat samat kaikissa.

Lääketieteellisten pääsykoe on aikaisemminkin ollut kaikissa yliopistoissa samanlainen, mutta vastaukset on arvioitu jokaisessa tiedekunnassa erikseen.

– Tästä lähtien koevastausten arviointi on täysin yhteneväinen. Tietty joukko opettajia arvioi esimerkiksi kaikki kysymykseen yksi annetut vastaukset, toinen joukko kaikki kysymykseen kaksi annetut vastaukset ja niin edelleen, Renkonen selittää ja lisää naurahtaen:

– Nyt sitten saamme vastauksen siihenkin kysymykseen, onko johonkin lääketieteelliseen oikeasti vaikeampi päästä kuin johonkin toiseen – sellainen oletushan on ollut, että Helsinkiin olisi vaikeinta päästä, mutta emme me oikeasti tiedä sitä.

Yhtenäinen valintamenettely tuo muutoksen myös Helsingin yliopiston ruotsinkielisen linja pääsykriteereihin:

– Tähän asti ruotsinkieliselle linjalle on voinut päästä selvästi matalammilla pisteillä kuin suomenkieliselle linjalle. Jatkossa raja Helsingin yliopiston ruotsinkieliselle lääketieteen koulutuksen linjalle tulee olemaan sama kuin käytännössä se alin pistemäärä, jolla ovet avautuvat Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin.