Studia Generalian kevään luentojen aiheena on pelko

Avoimen yliopiston kevään 2019 Studia Generalia -luentosarja johdattelee kuulijansa pelon äärelle. Kaikille avoin luentosarja järjestetään tiistaisin 5.2.–12.3.2019 klo 17-19 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Tervetuloa!

Pelkoa kohti mennään rohkeasti niin fysiologisesta, psykologisesta, yhteiskunnallisesta kuin historiallisestakin näkökulmasta käsin. Tarjolla on pelon anatomiaa ja elokuvien kiehtovaa kauhua turvallisesti tieteelliseen tutkimukseen perustuen.

- Yritämme ottaa Studia Generalia -luentojen aiheiksi joka kerralla erilaisia näkökulmia. Samalla haluamme varmistaa, että kaikkia aiheita voi tarkastella eri tieteenalojen näkökulmista, kertoo ohjelmasta vastaavan tieteellisen ohjausryhmän puheenjohtaja professori Pirjo Hiidenmaa.

- Tällä kertaa päätettiin ottaa teemaksi ihmiselämän ikiaikainen tunne, pelko. Ei siis mitään ajankohtaista teemavuoteen tai maailman tilanteeseen liittyvää aihetta. Sattui vielä sitten niin kiinnostavasti, että nyt tammikuun alussa Tieteen päivien teemana on rohkeus. Heti perään tuleekin sitten luentosarja pelosta.

Luentosarjan yhdessä illassa keskustellaan myös elokuvan aiheuttamasta pelosta ja kauhun nautinnosta.

- Vaikka väkivaltaa pidetään pelottavana ja sen näkemistä todellisuudessa ahdistavana, suuri osa meistä on motivoitunut fiktiivisen väkivallan katsomiseen ja voimme jopa saada siitä aivan omanlaistaan mielihyvää, kertoo elokuvatutkimuksen professori Henry Bacon.

Jotkut haluavat jopa nimenomaan nähdä kauhuelokuvia ja nauttia niiden synnyttämistä pelkoreaktioista. Tämä on mahdollista, koska tarinan kuvitteellisuus erottaa elokuvassa tai vaikka romaanissa käsiteltävät asiat ja niihin liittyvät tuntemukset suorasta yhteydestä todellisuuteen.  Kauhufiktion kiehtovuus juontuu pitkälti äärimmäisen toiseuden ja siinä toisaalta havaitun tuttuuden, hirviömäisen ja inhimillisen välillä. Baconin mukaan fysiologisella tasolla kysymys on myös siitä, että jännitystilojen ja niiden purkautumisen kokeminen voi olla itsessään miellyttävää.

Luentosarjan ohjelma

5.2. klo 17-19 Pe­lon ana­to­mia

Professori Iiris Hovatta: Pelko fysiologisena ilmiönä
Professori Anu-Katriina Pesonen: Pelko psykologisena ilmiönä
Puheenjohtaja: Professori Hannu Sariola

12.2. klo 17-19 Kieh­to­va kau­hu

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo: Kammottavat ja tarpeelliset suolistoloiset
Professori Henry Bacon: Pelon ja kauhun kaipuu
Puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Maaria Linko

19.2. klo 17-19 Muut­tu­va pel­ko

Dosentti Mirkka Lappalainen: Uuden alun ihminen ja pimeyden maailma
Professori Teemu Teeri: Pelottavat geenit pellolla ja ruokapöydässä
Puheenjohtaja: Professori Mika Pantzar

5.3. klo 17-19 Pe­lon po­li­tiik­ka

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi: Pelko turvallisuuspolitiikan käyttövoimana
Apulaisprofessori Minna Ruckenstein: Algoritmipelko
Puheenjohtaja: Yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen

12.3. klo 17-19 Kuka pel­kää Min­naa?

Luentokerta järjestetään Minna Canthin päivän (19.3.) kunniaksi

Professori Minna Huotilainen: Aivot jäässä – pelko estää oppimisen 
Professori Minna Autio: Riittääkö rahat?
Professori Minna Kaila: Pitääkö sotea pelätä?
Professori Minna Palander-Collin: Kielen pelko, pelon kieli
Professori Minna Palmroth: Avaruussää: Uhkana Aurinko
Puheenjohtaja: Professori Pirjo Hiidenmaa

Luentoja voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen Unitube-kanavalta

Pelko on aiheena myös Helsingin kaupunginmuseon näyttelyssä 

Lisätietoja: 

Saija Saarinen, puh. 050 415 0225, s-posti saija-leena.saarinen@helsinki.fi, Marja Tiainen, puh. 050 415 0355 s-posti  marja.tiainen@helsinki.fi