Sivistys syntyy yhteisössä, ei yksin tekemällä

Opintojen räätälöinti ei saa uhata sosiaalistumista, toteaa Susanna Niinistö-Sivuranta. Hän on Helsingin yliopiston kehitysjohtaja, joka vastaa opetus- ja opiskelijapalveluista sekä avoimesta yliopistosta.

Puhumme koulutuksen tulevaisuudesta liikaa uhkakuvien kautta: tekoäly korvaa opettajan, ammatit katoavat eikä kukaan tiedä, mitä osaamista tarvitsemme, kun robotit vievät työmme. Kannattaisi muistaa, että puhe myös rakentaa todellisuutta. Luomme sanoilla merkityksiä, jotka houkuttelevat luokseen tai työntävät pois.

Se, miten kohtaamme toisen ihmisen ja maailman, kertoo sivistyksestämme. Nimetön huutelu puskista on digiaikana liian helppoa. Teknologiakehityksen rinnalle tarvitaankin vahvaa eettistä osaamista, joka auttaa rakentavan vuorovaikutuksen luomisessa. Digitaalisessa maailmassa oppimisyhteisö on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Tulevaisuudessakin korkeakoulun tehtävä on kiinnittää oppija yhteisöön, joka antaa pohjan asiantuntijaksi kasvamiselle, tunnistaa moraaliset sudenkuopat, on avoin ja arvoiltaan vahva. Meillä ei ole varaa menettää nuoriamme valeuutisten syövereihin tai twitterkupliin. Ihminen on edelleen ihmiselle tärkeä, vaikka tekoäly antaisi palautteen oppimistehtävästä.

Yksilöllisten koulutuspolkujen rinnalle tarvitsemme vahvaa yhteisöä, jossa on turvallista kasvaa. Liiallinen opintojen yksilöllinen räätälöinti ei saa uhata sosiaalistumista ja vuorovaikutusta. Oppiminen on yksilölle ainutlaatuista mutta yhteisölle yhteistä. Vain yhteisössä saamme toiminnallemme peilin. Yhteisössä syntyy sivistys.

Oppimisympäristöt ovat muuttuneet, maailma on muuttunut ja muutos jatkuu. Digitaalisuus tekee koulutuksesta entistä avoimempaa ja näkyvämpää, mutta teknologia ei itsessään muuta oppimista. Ihminen muuttaa. Opetusta on ryhdyttävä suunnittelemaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Meidän on ymmärrettävä yksilön lähtökohtia, arvostettava erilaista osaamista ja luotava mahdollisuuksia oppia vahvuuksien kautta.  

En usko tutkintojen häviämiseen, mutta osaamisen merkitys kasvaa. Tulevat sukupolvet sen paremmin kuin nykyopiskelijatkaan eivät arvosta muodollista pätevyyttä vaan osaamista. Osaamista ei saisi syntyä ilman sivistystä — muuten maailman tulevaisuus näyttää aika synkältä.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/05/18.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.

Tilaa ja rakastu tieteeseen.