Ruusuja ja risuja kansainvälisiltä opiskelijoilta

International Student Barometerin mukaan kansainväliset opiskelijat arvostavat Helsingin yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tasoa. Tukea kaivataan kontaktien luomiseen työnantajiin ja suomalaisopiskelijoihin.

Kansainvälisille opiskelijoille toteutetun maailmanlaajuisen kyselyn, International Student Barometerin, ensimmäiset tulokset on julkistettu.

Helsingin yliopisto sai hyvät arviot opiskelun ydinasioissa: opettajien ja opetuksen laadussa, tutkimuksen tasossa, luennoitsijoiden asiantuntemuksessa sekä opettajien akateemisessa englannissa. Myös aiemmissa kyselyissä vastaavat asiat ovat saaneet hyvät arviot.

Opiskelun ydinasiat kunnossa.

Opiskelijoiden toiveesta barometriin oli lisätty kysymys yliopistojen ympäristöystävällisestä asenteesta. Myös tässä Helsingin yliopiston tulokset olivat parhaiden joukossa.

Kiitosta saivat myös erilaiset opiskeluun liittyvät tilat kuten laboratoriot, opetustilat sekä hiljentymishuoneet.

Pääkaupunkiseudun liikenneyhteydet saivat erinomaiset arviot. Asumista pidetään laadukkaana, mutta kalliina.

Kontaktien puute kaihertaa

Taloustilanteen kohentuminen on näkynyt opiskelijoillakin ansaintamahdollisuuksien parantumisena. Kontaktien luominen työelämään on kuitenkin vaikeaa ja siihen kansainväliset opiskelijat kaipaavat enemmän tukea. Myös ystävystyminen suomalaisiin opiskelijoihin on haasteellista, mutta toisia kansainvälisiä ystäviä tuntuu kuitenkin onneksi olevan.

Opiskelijat eivät koe, että heidän antamansa palaute saisi tarpeeksi huomiota. Vastaajat eivät myöskään olleet tyytyväisiä arvosteluperusteiden läpinäkyvyyteen tai siihen, miten arvosteluperusteita oli esitelty.

Kaiken kaikkiaan elämä Helsingissä tuntui olevan opiskelijoiden mieleen. Jopa 96 prosenttia oli tyytyväisiä tai todella tyytyväisiä jokapäiväiseen elämäänsä.

Kansainvälistymisen apuväline

Palaute on Helsingin yliopistolle erittäin tärkeää, jotta yliopisto saavuttaisi kansainvälistymistavoitteensa. Tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä viidennekseen kaikista maisteriopiskelijoista vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi koulutusohjelmissa ja yliopistojen palvelurakenteessa on tapahtunut isoja muutoksia. Niiden vaikutuksista on hyvä saada palautetta.

– Tulokset antavat meille arvokasta tietoa siitä, miten meidän kannattaa kehittää toimintaamme. Voimme myös seurata, mitä muissa suomalaisissa ja ulkomaisissa korkeakouluissa on tehty kansainvälisten opiskelijoiden eteen, Rebekka Nylund Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluista sanoo.

– Lisäksi haluamme pureutua syvemmin tuloksiin, minkä vuoksi pidämme erillisen työpajan opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Rebekka Nylund, Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut
rebekka.nylund@helsinki.fi, p. 050 3167357