Rehtori Jari Niemelä: Miksi mikrotutkintojen aikakaudella kannattaa opiskella yliopistossa?

Yliopistossa opetus perustuu aina tutkimukseen, rehtori muistuttaa. Tärkeitä ovat myös ystävyyssuhteet ja verkostojen synty.

Yliopistojen koulutustehtävä on nopeassa muutoksessa. Opiskelun ja tiedon hankinnan murros haastaa yliopistot. Mikä on yliopistojen merkitys opinahjoina aikana, jolloin tietoa hankitaan verkosta, vertaisilta ja käytännön työssä?

Koulutus pirstaloituu. Nykyään puhutaankin mikrotutkinnoista, jotka ovat tiettyyn kapeaan osaamiseen keskittyviä lyhyitä koulutuksia, tai jopa nanotutkinnoista, jotka ovat nimensä mukaisesti mikroskooppisia nykytutkintoihin verrattuna.

Opetus ja asiantuntemus

Haluavatko opiskelijat käyttää vuosikausia tutkinnon suorittamiseen, kun mikrotutkinnon voi hankkia mikroajassa? Työnantajatkaan eivät perusta rekrytointipäätöksiään pelkästään tutkintoon vaan myös muihin tapoihin osoittaa osaamista.

Mihin siis yliopistoja tarvitaan, jos opiskelijat hankkivat tietonsa ja taitonsa muilla tavoin kuin opiskelemalla kokonaisen tutkinnon?

Tiedon ja tutkintojen pirstaloitumisen aikakaudella yliopistojen vetovoima perustuu laajoihin opintokokonaisuuksiin ja tutkimukseen. Helsingin yliopisto on linjannut, että opetus perustuu aina tutkimukseen — sekä opettajien itsensä tekemään että heidän tutkimukselliseen asiantuntemukseensa.  

Yhteenkuuluvuuden tunne auttaa

Tutkimusperustaisuus erottaa yliopisto-opetuksen verkosta, vertaisilta tai omalla kokemuksella hankitusta tiedosta. Pelkästään verkosta hankittuun tietoon verrattuna yliopisto tarjoaa lisäksi opiskeluyhteisön. Kun opiskelee pitkäjänteisesti samoista asioista kiinnostuneiden kanssa, yhteistyön ja yhteenkuulumisen tunteen lisäksi syntyy myös työssä tarvittavia verkostoja sekä ystävyyssuhteita. Yhä useamman opiskelijan kärsiessä mielenterveysongelmista, yhteisön merkitys vain kasvaa.

Tutkimukseen perustuva koulutus antaa valmiuksia, jotka ovat tärkeitä tulevaisuudessa: ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä hankkia ja analysoida tietoa sekä oppia uutta. Kun pakettiin vielä lisätään yliopiston kansainvälinen opiskelija- ja opettajakunta sekä vaihto-opiskelumahdollisuudet, palikat menestyvälle yliopistokoulutukselle ovat koossa.

Tutkinto on perusta, jota opiskelijan itse hankkimat tiedot ja taidot täydentävät ja ehkä suuntaavat kohti sitä omaa polkua.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä Y/06/19.