Raamattu ja Koraani kriittisen vertailun kohteena

Raamatun ja Koraanin tutkiminen rinnakkain auttaa hahmottamaan, että ne ovat oleellisella tavalla samaa tarinaa ja traditiota.

Avoimen yliopiston kurssilla havainnoidaan Raamattua ja Koraania yhdistäviä teemoja ja merkitystä nykypäivän uskontodialogille.

Kurssia vetävät tutkijakollegiumissa työskentelevä arabian kielen ja islamin tutkimuksen tutkijatohtori Ilkka Lindstedt ja Uuden testamentin eksegetiikan tutkijatohtori Nina Nikki teologisesta tiedekunnasta.

Miksi kurssi järjestetään?

− Raamatun ja Koraanin tutkiminen rinnakkain auttaa hahmottamaan, että Vanha testamentti, Uusi testamentti ja Koraani ovat oleellisella tavalla samaa tarinaa ja traditiota, jossa myöhemmin syntyneet tekstit rakentuvat edeltävän tradition pohjalle ja kommentoivat, kritisoivat sekä kehittävät perinnettä eteenpäin, Lindstedt ja Nikki toteavat.

Juutalaisuudella, kristinuskolla ja islamilla on sekä historiallisesti että teologisesti yhteiset juuret, mutta toisaalta juuri samankaltaisuus on historiallisesti johtanut kilpailutilanteisiin. Esimerkiksi Koraanissa kritisoidaan monijumalisuutta ja kristittyjen kolminaisuusajatusta, mutta toisaalta suhtaudutaan juutalaisiin ja kristittyihin eli ”Kirjan ihmisiin” paikoin hyvinkin inklusiivisesti ja myönteisesti.

”Tavoitteenamme on vähentää epäasianmukaisia ja vahingollisia ennakkoluuloja ja avata mahdollisuuksia syvempään ja asialliseen vuoropuheluun uskontojen välillä”, kurssin vastuuopettajat kiteyttävät.

− Lisäksi jatkuvasti yhä monikulttuurisemmaksi muuttuva yhteiskunta erilaisine haasteineen, pakolaistilanteesta puhumattakaan, edellyttää parempaa uskontojen tuntemusta sekä uskontodialogia, Lindstedt ja Nikki muistuttavat.

Yhteistyöllä ymmärrystä

Vastuuopettajien mielestä Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen -kurssin toteutus on hyvä osoitus tiedekuntien ja osastojen välisen yhteistyön lisäämisestä yliopistolla.

− Huolestuttavana käytännön havaintonamme on ollut, että kristillisen uskonnon historiaa ja kirjoituksia opiskelevat jäävät usein hyvin vähälle tiedolle Koraanista, vaikka islam ja islamista vaikutteita ottanut kulttuuri on tärkeä keskustelukumppani juutalaiskristillisestä traditiosta ammentaneen kulttuurin edustajille.

Lindstedtin ja Nikin vetämällä kurssilla opiskelijat pääsevät lukemaan paljon pienryhmissä Raamattua ja Koraania ja tekemään siitä itse vertailevia havaintoja.

− Käymme läpi keskeisiä aiheita ja henkilöitä, joista sekä Raamatulla että Koraanilla on sanottavaa. Näitä ovat esimerkiksi Abraham, Mooses, Jeesus ja Maria. Yhteisistä teemoista käsiteltävinä ovat puolestaan luominen, jumalakäsitys ja tuonpuoleinen.

Aineistosta tehtyjä havaintoja pohditaan yhdessä historialliskriittisen tutkimuksen valossa ja havaintojen merkitystä mietitään ajankohtaisen uskontodialogin näkökulmasta.

− Tarkastelemme myös Raamatun ja Koraanin asemaa niiden omissa yhteisöissään ja ylipäänsäkin sitä, mitä pyhällä tekstillä tai ilmoituksella tarkoitetaan kummassakin perinteessä, Lindstedt ja Nikki kertovat.

Jatkoakin touko-kesäkuussa pidettävän kurssin tematiikalle on jo luvassa.

Teologisen tiedekunnan uudessa Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmassa järjestetään ensi vuonna teemakurssi ”Uskontojen pyhät tekstit”, jossa pohditaan pyhän tekstin käsitettä ja laajennetaan tarkastelua Raamatun ulkopuolelle − erityisesti Koraaniin.