Poikkeusvuonna suoritettu normaalia enemmän opintopisteitä – jaksamisesta pidettävä huolta

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne on määrittänyt kevään ja syksyn aikana opintojen järjestämistä jokaisessa tiedekunnassa. Siitä huolimatta tai sen ansiosta kuitenkin suoritettujen opintopisteiden määrä Helsingin yliopistossa on kasvanut viime vuodesta. Selvitimme, miten opinnot ovat poikkeusaikana sujuneet.

Vuonna 2020 sekä perustutkinto-opiskelijat että avoimen yliopiston opiskelijat ovat suorittaneet edellisvuotta enemmän opintopisteitä. Sama ilmiö kasvaneista opintopistemääristä on nähtävillä myös muissa suomalaisissa yliopistoissa.

– Siirtyminen poikkeustilanteen aikaiseen laajaan etäopetukseen tapahtui niin nopeasti, että vaikutuksia opintojen edistymiseen oli tuolloin mahdotonta ennakoida. Olemme seuranneet tilannetta tiiviisti keväästä alkaen ja tietojemme perusteella poikkeustilanne ei ole yleisellä tasolla vaarantanut oppimistulosten saavuttamista, kommentoi opetuksen strategisten palveluiden päällikkö Päivi Pakkanen.

Helsingin yliopistossa tehtiin vuonna 2017 koulutusuudistus. Nyt siirtymäaika vanhojen tutkintorakenteiden mukaan valmistuville on päättymässä. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa opintopisteiden kertymisen kasvuun.

Siirtyminen etäopetukseen sujunut olosuhteisiin nähden hyvin

Farmasian tiedekunnassa opintopisteet ovat kasvaneet suhteellisesti eniten, 39 prosenttia. Toisena tulee oikeustiede 28 prosentin kasvulla.

Oikeustieteen neljännen vuoden opiskelija Juuso Lumilahti kertoo, että hänen opintonsa oikeustieteellisessä tiedekunnassa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti poikkeustilanteesta huolimatta.

– Kaikki kurssini on pystytty järjestämään vaihtoehtoisella suoritustavalla. Tiedekunta reagoi keväällä todella nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja osoitti samalla, että opiskelijoiden turvallisuus otetaan vakavasti. Kurssien järjestelyt vaikuttivat olevan hyvin hallinnassa ja matkan varrella järjestelmiä on opittu hyödyntämään entistä paremmin, selventää Lumilahti.

Kritiikkiä Lumilahti esittää lähinnä opintojen kuormittavuuden huomioon ottamisesta sekä osittain ristiriitaisista käytännön ohjeistuksista esimerkiksi läsnäolopakkoon liittyen. Hänen mukaansa useat pienet muutokset kurssien järjestelyissä saattavat johtaa siihen, että kokonaisuutena opiskelijan työmäärä voi kasvaa paljonkin. Hän jatkaa, että käytännöistä on tällaisissa tilanteissa tärkeää antaa palautetta, jotta niitä voidaan korjata.

"Kaikki kurssini on pystytty järjestämään vaihtoehtoisella suoritustavalla. Tiedekunta reagoi keväällä todella nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja osoitti samalla, että opiskelijoiden turvallisuus otetaan vakavasti. Kurssien järjestelyt vaikuttivat olevan hyvin hallinnassa ja matkan varrella järjestelmiä on opittu hyödyntämään entistä paremmin." - oikeustieteen opiskelija Juuso Lumilahti

Joustoista hyötyä opiskelijoille

Helsingin yliopiston oppilaskunta HYY selvitti keväällä opiskelijoiden kokemuksia poikkeustilanteesta. Koulutuspolitiikasta vastaavan hallituksen jäsenen Akseli Rouvarin mukaan siirtymä etäopintoihin sujui suhteellisen tehokkaasti. Kevään aikana ilmenneet akuutit ongelmat on pystytty syksyyn mennessä ratkaisemaan.

 – Kyselyn perusteella kevään osalta korostuivat joustojen ja joustavuuden merkitys. Esimerkiksi siirtyminen verkkokurssimuotoisiin suorituksiin ja luentotallenteisiin sekä läsnäolopakon keventäminen mahdollistivat opintojen jatkamisen. Tästä hyötyivät myös sellaiset opiskelijat, joilla esimerkiksi työ- ja perhetilanne vaikeuttavat opintoihin osallistumista täysipäiväisesti, kertoo Rouvari.

Sekä Rouvari että Lumilahti kokevat etäopintojen mukanaan tuomat joustot hyödylliseksi opiksi myös tulevaisuuden opintojen kannalta. Tulevaisuudessa etäopintojen mahdollistamaa joustavuutta voisi hyödyntää laajemmin myös perinteisessä opetuksessa.

Korona vapauttanut keskittymään opintoihin

Opintopistemäärien kasvun taustalla voi olla useita mahdollisia syitä. Lumilahti arvelee, että oikeustieteellisessä opintopisteiden karttumista on edistänyt se, että kursseja on pystytty poikkeustilanteesta huolimatta järjestämään normaalilla tavalla.

Sekä Lumilahti että Rouvari toteavat poikkeustilanteen vapauttaneen opiskelijoiden ajankäyttöä.

– Monilla on vapautunut enemmän aikaa opiskeluihin, kun työmahdollisuudet ovat vähentyneet, henkilöstöä on lomautettu ja harjoitteluja peruttu. Myös monet opiskelijatapahtumat on peruttu tai järjestetty etänä, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen on vähentynyt. Toisaalta tämä tuo myös mukanaan huolen toimeentulosta ja jaksamisesta, summaa Rouvari.

Poikkeustilanteen vaikutukset opintojen edistymiseen jakautuvat

Vaikka siirtyminen etäopintoihin onkin yleisesti mahdollistanut opintojen jatkamisen monen osalta, on etäopiskeluun siirtyminen ollut myös osalle erityisen haastavaa. Valtiotieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori Leena Ripatti-Torniainen kuvaa siirtymän dramaattisuuden yllättäneen osan opiskelijoista.

– Yhtäkkiä heidän saattaakin olla aiempaan lähiopetukseen verrattuna vaikeampi tarttua toimeen, ohjata omaa ajankäyttöä tai keskittyä. Myös vertaisten merkitys oppimiselle saattaa korostua aivan uudella tavalla, kun opintoja täytyykin edistää yksin mahdollisesti vielä erityksessä omassa kodissa. Olemmekin pyrkineet korostamaan ohjeissamme, että poikkeustilanteen aiheuttama kuormitus tulee ottaa huomioon etäopintoja suunniteltaessa, kertoo kevään palautteisiin perehtynyt Ripatti-Torniainen.

Ripatti-Torniainen korostaa, että etäopetustilanteissakin oli tärkeää olla vuorovaikutusta ja tunne yhteen kokoontumisesta. Opiskelijoita hän kannustaa etsimään opiskeluseuraa muista kurssiensa opiskelijoista, sillä vertaistuen kaipaus on korostunut poikkeustilanteen aikana tulleissa palautteissa.

"Olemmekin pyrkineet korostamaan ohjeissamme, että poikkeustilanteen aiheuttama kuormitus tulee ottaa huomioon etäopintoja suunniteltaessa" - pedagoginen yliopistolehtori Leena Ripatti-Torniainen

Jaksamisesta pidettävä huolta

Samaan aikaan, kun poikkeustilanne on merkinnyt opetuksen siirtymistä verkkoon, ovat myös muut opiskeluun liittyvät osa-alueet kaventuneet vastaavasti. Rouvari kertoo, että HYY:ssä kannetaan etenkin huolta uusien opiskelijoiden integroitumisesta yliopistoyhteisöön.

– Kun sosiaalinen kanssakäyminen jää vähemmälle, myös yhteisöön kiinnittyminen on hankalampaa. Monet opiskelijat elävät yksin pienissä asunnoissa, jolloin sosiaalisten tilojen, kuten kirjastojen, ruokaloiden ja kuntosalien, sulkeminen voi olla heille erityisen raskasta. Onneksi kevään ja syksyn aikana on myös kehitetty uusia, turvallisia tapoja ylläpitää sosiaalisia kontakteja, toteaa Rouvari.

Myös Lumilahti on jäänyt poikkeusaikana kaipaamaan yhteisöä ja fyysisiä kohtaamisia opiskelijoiden ja tiedekunnan henkilökunnan kanssa.

– Sosiaalista velkaa on kertynyt, summaa Lumilahti.

Opintopisteet tammi-elokuu 2019 ja 2020 (tiedot otettu OKM:n ExtraVipusesta 14.10.2020)

Taulukosta pääset vertailemaan vuosina 2019 ja 2020 suoritettujen opintopisteiden määrää Helsingin yliopistossa aikavälillä tammikuu-elokuu. Opintopisteitä on suoritettu enemmän kaikissa kategorioissa kansainvälistä vaihtoa lukuun ottamatta.

KK

Perustutkinto-opiskelijat

Avoin korkeakoulu

Kansainvälinen vaihto

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

tammi

49 484

55 015

5 994

7 716

440

839

helmi

60 888

69 139

4 914

6 191

2 075

2 213

maalis

85 704

81 823

10 765

9 310

2 436

1 836

huhti

76 984

104 844

7 411

6 057

3 149

3 605

touko

151 472

145 053

9 687

17 340

4 664

3 911

kesä

72 553

89 093

7 273

14 546

111

196

heinä

10 907

13 935

2 629

5 914

348

42

elo

23 481

26 164

4 412

10 366

1 408

222

tammi-elo

531 473

585 066

53 085

77 440

14 631

12 864