Oppimisen monitieteinen StarT-toiminta syntyy Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi

Yhteisöllinen ja oppimisen iloa tukeva StarT-hanke on valittu osaksi Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa.

Syksyllä 2016 käynnistyvä ja vuoteen 2017 huipentuva StarT-toiminta edustaa uutta kulttuuria Suomessa. Sen toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto 12 yliopiston voimin ja yhteistyötahoineen.

StarT-hanke tukee eheyttävää ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista matematiikan, luonnontieteiden, teknologian, taiteiden, liikunnan ja muiden oppiaineiden rajapinnoilla. Suomen 100 vuotta juhlistetaan päiväkotien, koulujen ja harrastusryhmien omilla StarT-päivillä, alueellisilla StarT-festareilla eri puolilla maata sekä kansallisella StarT-gaalalla. Tapahtumat ovat kaikille avoimia.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä toimii yhtenä StarT-kummina ja sanoo:

- StarT-hanke tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tehdä ja oppia yhdessä. Projektitöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa lasten ja nuorten omat vahvuudet pääsevät esiin. Uusissa opetussuunnitelmissa korostuu opetuksen eheyttäminen oppiainerajat ylittäen. StarT-hankkeen myötä voidaan luoda monialaisia oppimiskokonaisuuksia paitsi luonnontieteissä, myös muiden tieteen- ja taiteenalojen välille.

StarT-hankkeen tavoitteena on tukea opetuksen kaikilla asteilla uusien opetussuunnitelmien painottamaa yhteisöllistä, monialaista ja ilmiöpohjaista oppimista erityisesti oppimisen iloa tuovan ja ajattelun, tutkimisen ja yhteisöllisyyden taitoja kehittävän projektioppimisen kautta. Mukaan voivat ilmoittautua oppilaitosten lisäksi harrastusryhmät ja perheet.

Opettajia ja ohjaajia hanke tukee projektioppimisen toteuttamisessa tarjoamalla tukimateriaaleja ja ilmaista verkkokoulutusta.  Kiinnostuneita StarT-lähettiläitä, jotka voivat olla esimerkiksi asiantuntijoita, opiskelijoita ja ohjaajia, kutsutaan mukaan koulujen, päiväkotien ja harrastustoiminnan tueksi. He suorittavat niin sanotun StarT-ajokortin verkkokoulutuksena.

StarT-hankkeessa toimintaa on neljällä eri tasolla

Paikallinen taso käsittää oppilaitoksessa tapahtuvan projektityöskentelyn sekä oppilaitoksen oman StarT-päivän. Päivässä projektityöskentelyjen luomukset esitellään muille. Paikalle voidaan kutsua oppilaitoksen oman koulun väen lisäksi huoltajat, lasten ja nuorten lähipiiri ja lähiympäristö yhteistyökumppaneineen, esimerkiksi yritysten edustajia ja paikallismediaa.

Alueellinen taso käsittää alueellisen StarT-festarin. Alueella tarkoitetaan tässä yhteydessä kymmenisen yliopistoaluetta Suomessa, joissa toimii alueellinen LUMA-keskus. StarT-festarille alueen oppilaitokset voivat lähettää ansioituneimmat luomukset tiimeineen edustamaan koulua, päiväkotia tai harrasteryhmää. Aluetapahtuma on avoin suurelle yleisölle ja medialle. Parhaat luomukset ja oppilaitosten käytännöt palkitaan. Pääpalkintona on pääsy kansalliseen StarT-gaalaan.

Kansallinen taso käsittää StarT-gaalan, jossa esitellään Suomen parhaat luomukset ja käytännöt. Gaalassa jaetaan 100 palkintoa parhaille luomuksille, hyville käytännöille, StarT-hanketta edistäneille henkilöille, StarT-lähettiläille, sekä aktiivisille kunnille. Tapahtuma on kaikille avoin.

Kansainvälisellä tasolla palkitaan parhaat kansainväliset luomukset kansallisen gaalan yhteydessä. Siihen kutsutaan mukaan kouluja, päiväkoteja ja harrastusryhmiä eri maista.

StarT-toimintaan ilmoittautuminen on käynnissä touko-lokakuussa 2016. Projektityöskentelyjen aikaikkuna oppilaitoksissa on syyskuu 2016 - maaliskuu 2017. Oppilaitosten ja harrastusryhmien omat tapahtumat järjestetään tammi-maaliskuussa 2017. Kymmenisen alueellista StarT-festaria järjestetään eri puolilla Suomea LUMA-keskusten yhteydessä.

StarT-projektiopiskelua kuvaa viiden tähden pääteema: Tiede-Teknologia-Taide-Työelämä-Tulevaisuus

Pääteeman alla koulut ja päiväkodit toteuttavat projektitöitä, jotka voivat olla tutkimuksia, tiedeteatteria tai muita luomuksia hyödyntäen visualisoinnissa taiteen eri mahdollisuuksia. Töissä lapset ja nuoret tekevät tiimityönä esimerkiksi avaruuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyviä tutkimuksia, kehittävät liikkuvia leluja tai ohjelmoivat robotteja, tutustuvat tieteen innovaatioihin tiedeteatterin kautta tai pohtivat matematiikan merkitystä arjessa ja taiteessa.

Itsenäisyyden juhlavuotena 2017 haastetaan kaikki Suomen kunnat mukaan Suomen lippu -kisaan. Tarkoituksena on, että kunnissa toteutetaan sunnuntaina 3.12.2017 modernia teknologiaa hyödyntäen mahdollisimman suurikokoinen Suomen lippu. Kunnat lähettävät kilpailutyöt valokuvana tai videona StarT-verkkosivustolla julkaistavaksi.

StarT-hankkeen johtajana toimii LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela, joka on innoissaan uudenlaisesta toimintakulttuurista:

- Suomen hyvä tulevaisuus on taitavissa lapsissa ja nuorissa. Siksi lapset ja nuoret ja heidän luovuutensa ovat keskiössä. Toivomme oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille kiehtovien LUMA-aineiden kautta. Ja samalla kaikki mukana olevat oppivat toisiltaan ja hyvät käytännöt leviävät!

Hankkeen toteuttava LUMA-keskus Suomi -verkosto (http://www.luma.fi/keskus) on 12 suomalaisen yliopiston muodostama katto-organisaatio suomalaisten yliopistojen LUMA-keskuksille. Sen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistä. LUMA-keskus Suomen hallintoa hoidetaan Helsingin yliopistosta käsin.

StarT-yhteistyökumppaneiksi ovat lupautuneet tähän mennessä seuraavat tahot: opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Suomalainen tiedeakatemia, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kuntaliitto, OAJ, Bioteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry, Globe-verkosto, Innokas-verkosto, Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Lastentarhanopettajaliitto ry, LYKE-verkosto/Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Luokanopettajat ry, Suomen Opinto-Ohjaajat ry, Taloudellinen tiedotustoimisto ry/Yrityskylä, Tekniikan akateemiset ry, Tiedekeskus Heureka, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Yhteistyökumppaneista on muodostettu kansallinen ohjausryhmä, joka tukee valmistelua.

Lue lisää osoitteesta: http://www.luma.fi/start/ .

Hankkeesta antavat lisätietoja:

Hankkeen johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi / Helsingin yliopisto, 050 514 1450, maija.aksela@helsinki.fi

Hankkeen projektipäällikkö Jenni Vartiainen, LUMA-keskus Suomi / Helsingin yliopisto, 050 448 9508, jenni.vartiainen@helsinki.fi

Hankkeen kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja, yliopistonlehtori Pekka Hirvonen, LUMA-keskus Suomi / Itä-Suomen yliopisto, 050 351 4897, pekka.e.hirvonen@uef.fi 

Ystävällisin terveisin

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi