Oppilasagentit vievät opettajan ja luokkakaverit mediapolulle

Keski-Uudenmaan koulujen oppilasagentit esittelevät tieto- ja viestintätekniikan hankkeitaan 28.3. Mediapolun messuilla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Mukana ovat muun muassa kirkkonummelaiset koululaiset ruotsinkielisistä Winelska ja Bobäcks skolasta.

Mediapolku on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun koulujen yhteistyöprojekti, jota on toteutettu jo 1990-luvulta lähtien. Viime vuosina yhteistyökumppanina ovat olleet Keski-Uudenmaan koulut.  Mediapolku tutustuttaa peruskoulujen opettajat, oppilaat ja opiskelijat tieto- ja viestintätekniikan erilaisiin opetuskäytön mahdollisuuksiin ja hyötyihin hauskalla ja innostavalla tavalla. 

– Mediapolku toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, sillä siinä korostuvat ja tuodaan esiin oppilaiden laaja-alaiset taidot, kertoo Kirkkonummen kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikan suunnittelija Antti Sankala.

Kirkkonummelta on tällä kertaa mukana kaksi ruotsinkielistä koulua.

Oppilasagentit opettajina 2000-luvun taidoissa

Mediapolussa koulutetaan koulujen oppilasagentteja toimimaan yhdessä kouluyhteisön hyväksi. Oppilasagentti-toiminnassa oppimisympäristöä kehittää koko kouluyhteisö. Kustakin valitusta koulusta yliopistolle saapuu kuuden oppilaan ryhmä, missä he yhdessä mediakasvatuksen opiskelijoiden kanssa suunnittelevat mediakasvatukseen liittyvän projektin. Oppilaat toteuttavat kyseisen projektin omassa koulussaan opettaen muita oppilaita ja opettajia. Mediapolku on myös osa mediakasvatuksen sivuaineen 25 opintopisteen opintoja mutta se on avoin kaikille opiskelijoille.

 Kirkkonummi aloitti Keski-Uudenmaan kuntien TVT-hankkeessa yhteistyön Helsingin yliopiston Mediapolku-kurssin vuonna 2013. Kunnassa on ohjattu yhteistyöhön alueen koulut ja yliopiston opiskelijat edistämään digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia.

– On mahtavaa nähdä miten 11-vuotiaat lapset opiskelevat yliopistossa ja jakavat oppejaan luontevasti oman koulunsa opettajille. Täydennyskoulutusta aidoimmillaan! Sankala iloitsee.

Mediakasvatuksen opiskelijat toteuttavat yhdessä oppilasagenttien kanssa monipuolisia mediakasvatusprojekteja Netflixin algoritmien analysoimisesta valeuutisten tunnistamiseen 3D-tulostuksen avulla.

– Meillä Mediapolussa korostetaan aina ilon kautta toimimista eli yksi kurssin päätavoitteista on aikaansaada positiivisia oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, kertoo Mediapolun koordinaattori Karri Mehtälä

Yliopisto-opiskelijoille kurssi tarkoittaa arvokasta projekti- ja opettamiskokemusta, agenteille itseluottamusta ja tvt- sekä mediaosaamista.

– Meiltä tulee Suomen ainoat yliopistokoulutetut oppilasagentit ja siitä on syytä olla ylpeä, Mehtälä iloitsee.

Tänä vuonna Mediapolkuun osallistuvat Gumbostrand skola, Parkkojan koulu, Lepsämän koulu, Bobäcks skola, Hepolan koulu, Hirvihaaran koulu ja Winelska skola.

Oppilaat ja mediakasvatuksen opiskelijat esittelevät hankkeitaan keskiviikkona 28.3.2018 klo 13–14  Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5A).

Tervetuloa!

Lisätietoja:
koordinaattori Karri Mehtälä, puh.  09 310 88045, karri.mehtala@helsinki.fi 
mediakasvatuksen yliopistonlehtori Heikki Kynäslahti, puh. 050 448 2508, heikki.kynaslahti@helsinki.fi
tvt-suunnittelija Antti Sankala, puh. 040 515 4975, antti.sankala@kirkkonummi.fi