Opiskelijavalintojen uudistus muuttaa valintakokeiden aikoja ja paikkoja

Todistusvalinta muuttaa sekä opiskelijavalintoja että kokeiden aikatauluja keväällä 2020. Tiivistynyt aikataulu siirtää Helsingin yliopiston valintakokeet pääosin Messukeskukseen.

Opiskelijoiden valinta yhteishaussa mukana oleviin kandiohjelmiin muuttuu ensi keväänä, kun todistusvalinta otetaan täysimittaisesti käyttöön. Pääosaan kandiohjelmia valitaan vähintään 51 prosenttia uusista opiskelijoista ylioppilastodistusten perusteella. Prosenttiosuus vaihtelee hakukohteittain ja tarkat prosenttiosuudet löytyvät Opintopolusta.

Valinta tehdään, kun kevään ylioppilaskokeiden tulokset ovat valmiit. Hakijat, jotka eivät tule valituiksi todistuksen perusteella, voivat osallistua valintakokeisiin.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Opintopolussa ennen kunkin hakukohteen valintakoetta, mutta viimeistään 27.5.2020.

– Aikataulu on tiukka, mutta tavoitteena on, että hakija saa tiedon ennen valintakoetta. Hakijat joutuvat kuitenkin varautumaan saapumaan kokeeseen, koska tieto todistusvalinnasta tulee niin myöhään, Helsingin yliopiston hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo kertoo.

Valintakokeita on kehitetty siihen suuntaan, että ennakkovalmistautumisen rooli on pienempi. Kokeissa käytetään muun muassa aineistopohjaisia kokeita, joissa aineisto jaetaan vasta koetilanteessa. Samalla useimpien kokeiden kesto lyhenee 3-4 tuntisiksi. Osaan kokeista joutuu valmistautumaan myös opiskelemalla.

Hakijat voivat nousta varasijalta hyväksytyksi todistusvalinnan kautta vielä valintakokeiden pitämisen jälkeen.

Tiivistynyt aikataulu ja remontit muuttavat kokeiden pitopaikkoja

Todistusvalinnasta johtuen osa valintakokeista pidetään aiempia vuosia myöhemmin. Helsingin yliopisto järjestää valtaosan valintakokeista Messukeskuksessa 18. – 29. toukokuuta 2020.

Osa kokeista järjestetään kuitenkin yliopiston omissa tiloissa. Samoin suurin osa erityisjärjestelyjä tarvitsevien kokeista järjestetään yliopistolla. Tarkat tiedot paikoista ja ajoista löytyvät Opintopolusta jokaisen hakukohteen kohdalta.

Kokeiden siirtäminen Messukeskukseen johtuu siitä, että yliopiston päärakennus ja Infokeskus Korona ovat remontissa. Aikaisemmin valintakokeita on ollut myös mahdollista järjestää huomattavasti pidemmän aikavälin sisällä. Lisäksi hakijamäärät suosittuihin hakukohteisiin, kuten oikeustieteelliseen ja lääketieteelliseen, ovat kasvaneet viime vuosina. Todistusvalinta ei merkittävästi vähennä näiden osalta valintakokeisiin osallistuvien määrää.

Messukeskukseen on hyvät kulkuyhteydet eri puolilta maata ja tilat soveltuvat valintakokeisiin erinomaisesti. Tilat on varattu yksinomaan Helsingin yliopiston valintakokeita varten eikä niissä liiku ulkopuolisia.

– Kyseessä on kokelaille erittäin tärkeä päivä ja haluamme varmistaa, että kaikki toimii mahdollisimman hyvin, Sini Saarenheimo sanoo.

Saarenheimon mukaan hakuprosessia pyritään kehittämään mahdollisimman hakijaystävälliseksi. Aikataulu on hyvin tiukka ja sitä määrittää eniten ylioppilaskirjoitusten tulosten ajankohta. Yliopistosta riippumattomista syistä liikkumavaraa ei juurikaan ole.

Tiedot valinnoista tulevat viimeistään 8. heinäkuuta 2020. Varasijalta hakijoita voidaan hyväksyä 31.7. saakka.

Päätökset opiskelijavalintauudistuksen toteuttamisesta ja todistusvalinnan käyttöön otosta on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue myös: Kandiohjelmien opiskelijavalinnat uudistuvat 2020