Opettaa vai kasvattaa?

Hyvä opetus perustuu luottamukseen.

— Suomalaisten mielestä opettajan ammatti on paitsi hyvä myös kunnioitettava. Meillä arvostetaan työtä ja opiskelua. Monille opettajuus on kutsumus, kasvatustieteen professori Kirsi Tirri arvioi.

Hyvät opiskelijat ja laadukas koulutus selittävät PISA-menestystä.

— Meillä satsataan siihen, ettei kukaan jää jälkeen toisista.

Kansainväliset vieraat käyvät taajaan tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään ja opettajankoulutukseen.

Moni asia tulee yllätyksenä.

— Suomalaisilla opettajilla on paljon ratkaisuvaltaa. Ulkomaalaisista on ihmeellistä, että ihminen, jota ei kontrolloida, hoitaa työnsä niin hyvin. Samoin opettajan luottamus oppilaisiin kummastuttaa.

Opetusta räätälöidään: kun tehtävät vastaavat oppilaiden kykyjä, heikommatkin pysyvät mukana eivätkä lahjakkaat alisuoriudu tai ryhdy häiriköimään.

Suomalaiskoululaiset tekevät paljon projekti- ja ryhmätöitä. Luokassa saa liikkua, keskustella ja esittää kysymyksiä tai ehdotuksia. Opetus ei ole yksisuuntaista tiedonsiirtoa.

— Tämä on kansainvälisesti poikkeuksellista. Meillä on rennompi ilmapiiri kuin muualla, mutta silti saadaan hyviä oppimistuloksia. Pelko ei ole kasvatuksellisesti hyvä keino. Oppilas saa alusta asti ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja elämästään, Tirri luonnehtii.

Suomalainen opettaja on ensisijaisesti kasvattaja.

— Hyvälle opettajalle opetus on kasvatustehtävä, jossa hän ohjaa oppilaita näkemään elämän tarkoituksen.