Olli Ruth ja Jokke Häsä Opettajien akatemian uusiksi jäseniksi

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valittiin kaksi opettajaa huippuopettajien verkostoon.

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia sai vuoden 2019 alussa kaksi uutta jäsentä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, kun yliopistonlehtori Olli Ruth ja tutkijatohtori Jokke Häsä valittiin mukaan.

Opettajien akatemia on yliopiston huippuopettajien verkosto, johon valitaan uusia jäseniä hakemusten perusteella. Akatemian jäsenyys on Helsingin yliopiston korkein tunnustus opetusansioista.

Geotieteiden ja maantieteen osastolla yliopistonlehtorina työskentelevä Olli Ruth uskoo, että hän tuli valituksi paitsi 19-vuotisen opetuskokemuksensa myös innostuneen asenteensa ja jatkuvan kehittämishalunsa vuoksi.

– Opettaja ei ole koskaan valmis. Pikemminkin vuosien saatossa sitä ymmärtää aina vain paremmin, mitä ei vielä osaa tai mitä pitäisi vielä kehittää, Ruth naurahtaa.

Juuri nyt hän kertoo paneutuvansa verkkopedagogiikkaan, eli siihen, miten moderneja opetusfilosofioita ja -menetelmiä voisi toteuttaa verkossa.

Ruth ei ole vain korkeakouluopetuksen asiantuntija, vaan myös koulumaailma on hänelle tuttu. Hän on ylioppilastutkintolautakunnan maantieteen jaoksen puheenjohtaja ja sensori. Lisäksi hän on kirjoittanut lukion oppikirjoja.

Tutkimuksissaan Ruth on keskittynyt kaupunkialueiden vesistöihin ja veden laatuun.

Itsearvioinnin kehittäjä

Tutkijatohtori Jokke Häsä matematiikan ja tietotekniikan osastolta on keskittynyt viime aikoina opetustutkimukseen ja matematiikan korkeakouluopetuksen menetelmien kehittämiseen.

– Olemme osastolla uudistaneet oppimisympäristöjä, ja opiskelijoita on osallistettu opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Yksi konkreettinen uudistus on opiskelun siirtyminen yhä enemmän käytäville, jonne opiskelijoille on hankittu pöytiä, joihin voi piirtää, Häsä kertoo.

Juuri nyt hän vetää DISA-projektia, jossa kehitetään opiskelijoille uudenlaista itsearviointimallia.

Häsä on opettanut erityisesti algebran kursseja sekä kandi- että maisteritasolla. Viime vuosina hän on keskittynyt suurten ensimmäisen vuoden kandikurssien opetukseen.

Opetus oikeaan arvoonsa

Sekä Ruth että Häsä kiittelevät Opettajien akatemiaa siitä, että se on jo pelkällä olemassaolollaan nostanut opetuksen arvostusta.

– Tutkimuksesta yliopistolla tietysti kaikki lähtee, mutta ilman hyvää opetusta ei synny myöskään hyviä tutkijoita eikä hyvää tutkimusta, Ruth tähdentää.

Tuoreet akatemian jäsenet odottavat yhteistyötä etenkin muiden tieteenalojen opettajien kanssa. He toivovat pääsevänsä vaihtamaan kollegoidensa kanssa kokemuksia hyviksi osoittautuneista opetuksen käytännöistä.

Helsingin yliopisto tukee Opettajien akatemiaan valittuja opettajia ja heidän osastojaan palkintorahoin.

Häsä ja Ruth aikovat käyttää palkintorahoja muun muassa opiskelijoita osallistaviin hankkeisiin ja verkko-opetuksen kehittämiseen.