Oikeustieteellisen alan valintakokeen virheen korjaaminen – Opiskelupaikasta jo tiedon saaneet säilyttävät paikkansa

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot ovat päättäneet siitä, miten valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä havaittu virhe korjataan.

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä. Hakijoiden oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan liittyvät tulokset poistuvat näkyvistä korjauksen ajaksi Opintopolusta. Lopullinen valintapäätös tulee näkyviin Opintopolkuun viimeistään keskiviikkona 15.7.

Opiskelupaikasta jo tiedon saaneet säilyttävät paikkansa.

Virheen korjaaminen johtaa siihen, että jokaiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen otetaan ilmoitettua enemmän uusia oikeustieteen opiskelijoita. Virheen korjaamisen johdosta eri hakukohteiden pisterajat tulevat muuttumaan.

Hakijoille oli vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa kirjautunut virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut "ei vastausta" -kohdan.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.

Li­sä­tie­to­ja an­ta­vat:

Hakijoille: hakijapalvelut@helsinki.fi
Median edustajille: Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoelautakunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine, p. 050 4139351.

Lue aiempi tiedote aiheesta:

Oikeustieteellisen alan valintakokeen pisteiden laskuvirhe korjataan