Oikeustieteellisen alan valintakokeen pisteiden laskuvirhe korjataan

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen toisen vaiheen pisteytyksessä on havaittu virhe. Hakijoille on vastausten automaattisessa optisessa tarkastuksessa kirjautunut virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut "ei vastausta" -kohdan.Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa. Virhe koskee suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista. Kaikkia valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistuneita on tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Tilanne ei edellytä hakijoilta toimenpiteitä.

Laskuvirheen korjaaminen voi vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, mukaan lukien myös hyväksytyksi tulleet. Tilanne ei koske todistusvalinnalla valittuja hakijoita eikä ruotsinkielistä hakukohdetta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina 13.7.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yhteisvalinnassa mukana olevat yliopistot pahoittelevat tapahtunutta.

Li­sä­tie­to­ja an­ta­vat:

Hakijoille: hakijapalvelut@helsinki.fi

Median edustajille: Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoelautakunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine, p. 050 4139351.

Lue uudempi tiedote aiheesta:

Oi­keus­tie­teel­li­sen alan va­lin­ta­ko­keen vir­heen kor­jaa­mi­nen – Opis­ke­lu­pai­kas­ta jo tie­don saa­neet säi­lyt­tä­vät paik­kan­sa