Obhiron ja Hoikkaidon yliopistojen eläinlääketieteelliset yliopistot tutustuivat Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutukseen

Seitsemän hengen delegaatio Japanin Obihiron ja Hokkaidon yliopistojen eläinlääketieteellisen koulutuksen johtoa ja hallintoa vieraili Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa 14.- 15.9.2016. Vierailun tarkoituksena oli kartoittaa eurooppalaisen eläinlääketieteen koulutusohjelman akkreditointivaatimuksia ja keskustella sekä koulutuksen sisällöstä että toteutuksesta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukuran ja varadekaani Mirja Ruohoniemi isännöivät japanilaisten vierailua.

– Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutusohjelma on kansainvälisesti arvostettu ja on ensimmäinen akreditoitu ohjelma Euroopassa (European Committee on Veterinary Education, 2009). Akreditoinnin jälkeen useat eri koulutusyksiköt sekä Euroopasta että Aasiasta ovat käyneet tutustumassa koulutusohjelmaamme, taustoittaa vierailua dekaani Sukura.

– Hokkaidon yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta toimii Sapporossa, jossa on paljon pieneläimiä kun taas Obihiro on tuotantoeläinaluetta. Nämä yliopistot ovatkin hyödyntäneet omia vahvuuksiaan rakentamalla yhteisen koulutusohjelman nimeltä ’VetNorth Japan’, kertoo varadekaani Ruohoniemi.

Ohjelmalla on pitkän tähtäimen tavoitteena saada eurooppalaisen eläinlääketieteellisen koulutuksen mukainen akkreditointi. VetNorth Japan -ohjelman kehittämisessä on jo hyödynnetty useita arvostettuja EAEVE-järjestön (EAEVE = European Association of Establishments for Veterinary Education) asiantuntijoita. Tämän vierailun aikana käytiin yhteisesti läpi eurooppalaisen arviointisysteemin ohjeistoa, jonka mukaisesti itsearviointiraportti kirjoitetaan ja arviointivierailu toteutetaan.– Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta oli tarkkaan valikoitu vierailukohteeksi, sillä sen koulutusohjelma on paitsi akkreditoitu myös monin tavoin nyt kehitettävää japanilaista koulutusohjelmaa muistuttava laajuudeltaan ja tavoitteiltaan, kertoo dekaani Sukura.  

Vierailupäivät täyttyivät intensiivisistä keskusteluista ja kulttuurien väliset erot toivat mielenkiintoisia näkökulmia arkisiinkin asioihin. Professori Keiko Kawamoton mukaan vierailusta oli heille konkreettista apua itsearviointiraportin työstämisessä ja hyvin käynnistyneen yhteistyön on tarkoitus jatkua myöhemmin syksyllä. 

Linkkejä:

Obihiron yliopiston eläinlääketieteen koulutus: Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine

Hokkaidon yliopiston eläinlääketieteen koulutus: Hokkaido University Graduate School of Veterinary Medicine

Kuvassa: oikealla eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukura ja varadekaani Mirja Ruohoniemi, sekä japanailaiset vieraat Obihiron ja Hokkaidon yliopistoista.