Nuoren fyysikon palkinnot Lauri Niemelle ja Olli Ahlstedtille

Suomen Fyysikkoseura on palkinnut nuoria fyysikoita erinomaisista lopputöistä. Toinen palkituista Lauri Niemi on Helsingin yliopistosta.

Suomen Fyysikkoseura jakaa vuosittain Nuoren fyysikon palkinnon parhaasta fysikaalisten tieteiden alaan kuuluvasta perustutkinnon lopputyöstä. Palkinnon arvo on 1000 euroa. Vuoden 2018 Nuoren fyysikon palkinto jaettiin kahden voittajan kesken. Olli Ahlstedtin työ "Elektronirakenteen tiheysfunktionaaliteoriaan perustuvat simulaatiot vedyn adsorptiolle Pt-Ni nanoklustereiden pinnoilla" oli raadin valinta vuoden parhaaksi opinnäytetyöksi sovelletun fysiikan alalla ja Lauri Niemen työ "Dimensional reduction in the study of the electroweak phase transition" taas valittiin parhaaksi teoreettisten tutkielmien joukosta. Palkinto jaetaan tasan voittajien kesken.

Faasimuutoksia varhaisessa maailmankaikkeudessa

Lauri Niemi tutki kvanttikenttäteorioiden käyttäytymistä hyvin korkeissa lämpötiloissa, jotka vastaavat sekunnin murto-osan ikäistä maailmankaikkeutta. Hän keskittyi erityisesti sähköheikon vuorovaikutuksen fysiikkaan, johon liittyvä symmetria rikkoutuu lämpötilan laskiessa johtuen nytkähdyksestä Higgsin kentässä. Tällaiset muutokset voivat tuottaa muun muassa painovoima-aaltoja. Näiden ominaisuuksien ennustaminen edellyttää tarkkoja teoreettisia menetelmiä, joita Niemi on tutkimuksessaan kehittänyt. Higgsin faasimuutoksessa syntyvien painovoima-aaltojen havaitseminen tulevaisuuden mittauksissa olisi vahva todiste uusien hiukkasten olemassaolosta.

Ohjaaja David Weir kertoo, että  Lauri Niemen työ sisälsi erittäin vaativia häiriöteorian laskuja. Tutkielman tulokset ovat olleet keskeisessä osassa kolmessa tieteellisessä julkaisussa, joista yksi on erittäin arvostettu Physical Review Letter.   Työn muut ohjaajat olivat Tuomas Tenkanen ja Aleksi Vuorinen.

Lisätiedot: Lauri Niemi, lauri.b.niemi@helsinki.fi, +358 40 0641265

tai apulaisprofessori Emilia Kilpua, emilia.kilpua@helsinki.fi, +358 294150615