Mistä uudet ideat syntyvät?

Kasvatustieteen maisteri Tarja-Kaarina Laamanen tutkii 18.3. tarkastettavassa käsityötieteen alaan kuuluvassa väitöksessään suunnittelijoiden ideointia.

Erityisesti tutkimus kohdentuu tekstiiliopettajien koulutuksen tarpeisiin, mutta tulokset ovat myös sovellettavissa suunnittelun ja muotoilun alueille sekä ideoinnin prosesseihin yleisesti.

Laamasen mukaan ideoinnissa keskeisiä ovat monimateriaalisuus, mielikuvat, inspiraationlähteet ja kantavat ideat.

Kantavan idean luomisella on erityinen merkitys. Kantava idea on suunnittelijan oma näkökulma tehtävään, alkuidea, joka rajaa suunnitteluprosessia jatkossa. Se on motivoiva lähtökohta ja usein sen löytäminen tuo koko prosessille sielun sekä mahdollisuuden uutta luovaan otteeseen.

Ideointivaiheen käytänteet voivat olla materiaalin keräämistä, kokeilujen työstämistä ja luonnostelua. Ideointivaihe on siten tutkimuksen mukaan aktiivista työstämistä sopivan inspiraation ja idean löytämiseksi.

Laamasen mukaan koulutuksen kontekstissa suunnittelutehtävien tulisi tukea tarkoituksenmukaisia suunnittelun käytänteitä. Tehtävien tulisi sisältää erilaisia tekniikoita ideoiden visuaaliseen tuottamiseen ja tehtävien rajaamiseen.

Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmäistä tutkimusotetta. Aineisto kerättiin virtuaaliselta oppimisalustalta, haastattelemalla muotoilijoita ja opiskelijoita sekä käyttämällä kontekstisensitiivistä mobiilisovellusta.

Kasvatustieteen maisteri Tarja-Kaarina Laamanen väittelee 18.3. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Generating and transforming representations in design ideation”. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 osoitteessa Siltavuorenpenger 10, Aurora, auditorio 229. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1948-3

Väittelijän yhteystiedot: puh. 044 354 7076, s-posti tklaaman@gmail.com