Mistä on hyvät opettajat tehty?

Tänä keväänä viisi vuotta täyttävä Opettajien akatemia syntyi tarpeesta lisätä opetuksen arvostusta Helsingin yliopistossa. Nyt neljä akatemian 80 opettajajäsenestä paljastaa oman reseptinsä hyvään opettajuuteen.

Opettajien akatemian puheenjohtaja, teatteritieteen professori Hanna Korsberg kokee olevansa opiskelijoiden vanhempi kollega. Erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita opettava Korsberg kannustaa opiskelijoita oppimaan ja kehittämään tieteellistä ajatteluaan. 

– Kun taiteiden tutkimuksen opiskelijat ovat saavuttaneet opiskelun perusvalmiudet eli suoriutuneet kandiopinnoistaan, heitä tulee kannustaa tekemään, kehittämään ja arvioimaan omia näkemyksiään ja tulkintojaan. Opetukseni on sen vuoksi luonteeltaan keskustelevaa, Korsberg toteaa.

Korsberg tekee opiskelijoidensa kanssa erilaisia projekteja, jotka edellyttävät tiedon soveltamista ja jäsentämistä. Hän on esimerkiksi pitänyt tieteellisen artikkelin kirjoittamisesta kurssin, jonka aikana opiskelijat itse kirjoittivat tieteellisen artikkelin sen sijaan, että olisivat harjoitelleet argumentointikeinoja ja lukeneet jo julkaistuja artikkeleita. Artikkelikäsikirjoitus kurssin töistä on loppusuoralla. Projekti jatkuu yhä ja on myös osa Korsbergin omaa tutkimusta. 

Opiskelija voi seurata omaa oppimistaan

Farmaseuttisen kemian yliopistonlehtori Katariina Vuorensola pitää opiskelijan ja hänen osaamisensa kehittymisen huomioimista tärkeimpänä asiana opetuksen suunnittelussa. – Rakennan kurssin sisällön, menetelmät tehtävineen ja arvioinnin niin, että opiskelija pystyy seuraamaan osaamisensa kehittymistä jo kurssin aikana, Vuorensola kertoo.

Vaikka Vuorensolan kursseilla on parikin sataa opiskelijaa, kohtelee hän jokaista yksilönä.  Oppijoille on tarjolla erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä kuten työpajoja, kirjallisia töitä, suullisia ryhmäarviointeja ja luentovideoita. 

– Jokainen onnistuminen ilahduttaa minua sydänjuuriani myöten. Ihanat opiskelijat! 

Opettajan innostus ja kiinnostus tarttuu

Fysiologian yliopistonlehtori Liisa Peltonen kertoo, ettei hyvään opettajuuteen ole salaisuutta eikä vain yksi asia tee opettajasta erinomaista.

– Valitsin alan oman kiinnostukseni pohjalta opintojen alussa. Sen ansiosta mielenkiinto tieteenalaani kohtaan on vain vahvistunut vuosien myötä, Peltonen toteaa.

Vaikeiden asioiden oppiminen on pakottanut Peltosen miettimään ilmiöitä syvällisemmin sekä pohtimaan tapoja, joilla saisi tiedon avautumaan opiskelijoille. 

– Pyrin välittämään työssäni innostusta ja kiinnostusta, joiden uskon auttavan opiskelijaa löytämään, ymmärtämään ja oppimaan. 

Peltosen mukaan opetuksen tulevaisuus on uusissa opiskelijoissa, kehittyvissä oppimis- ja työympäristöissä sekä uudistumisessa ja elinikäisessä oppimisessa.

Opiskelijat mukaan ohjaamaan

Matematiikan yliopistonlehtori Johanna Rämö otti seitsemän vuotta sitten käyttöön opiskelijakeskeisen opetusmenetelmän, tehostetun kisällioppimisen. Opetuksen radikaali muuttaminen 400 opiskelijan kurssilla yhden ihmisen voimin olisi ollut raskasta, ellei mahdotonta. Siksi Rämö suunnitteli ja toteutti opetusta useiden ihmisten kanssa: mukana oli opetuksen tutkija, toinen kisällioppimisen menetelmää käyttävä opettaja sekä hallintohenkilökuntaa.  

– Nyt kisällioppiminen elää ja kukoistaa matematiikan ja tilastotieteen osastolla Kumpulassa, ja edelleen sitä pyöritetään yhteistyönä kollegoita tukien ja ideoita jakaen.

Mukana opetuksessa ovat myös hieman pidemmälle edenneet opiskelijat. He ohjaavat nuorempia opiskelijoita tehtävien teossa ja muussa työskentelyssä. Heitä opiskelijoiden on helppo lähestyä, ja heillä on vielä elävästi muistissa, millaisia ongelmia opiskelussa voi kohdata. 

– Tästä on apua myös opetuksen suunnittelussa: voin miettiä yhdessä opiskelijoiden kanssa, millaista ohjausta kurssini opiskelijat tarvitsevat ja suunnitella vaikkapa ongelmakohtiin pureutuvia harjoitustehtäviä.

Opettajien akatemia juhlii viittä vuottaan Tiedekulmassa 26.3. klo. 14.00–15.30. Juhlan teemana on opettamisen tulevaisuus ja ydinviestinä opetukseen panostaminen. Tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittaudu mukaan! Juhlan koko ohjelma julkaistaan tapahtuman Facebook-sivuilla.

Käsiteviidakko, hämmennys opiskelijan kasvoilla

Kuinka asiat järjestää, kuinka toisiinsa nivoa?

– Haasta, luota, eteenpäin potkaise,

Kannusta, kiitä, ole sydämelläsi mukana -

Syttyy tähti silmäkulmaan, hymynkare huulille:

Oivallus!

(Katariina Vuorensola)