Maataloustieteiden opetus alkaa Ilmajoella

Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintojen järjestäminen alkaa Ilmajoella elokuussa. Avoimen yliopiston kautta toteutuvasta koulutuksesta vastaavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu.

Opiskelijalle on tarjolla kaikkiaan 26 opintopistettä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opintoja. Maataloustieteitä ei ole voinut koskaan aiemmin opiskella näin laajasti avoimessa yliopistossa.

– Etelä-Pohjanmaa on vahva maatalouden, ruoantuotannon ja -jalostuksen maakunta, jossa tarvitaan maatalouden asiantuntijoita, johtajia ja yrittäjiä. Haluamme tuoda maataloustieteiden yliopisto-opintoja tarjolle Etelä-Pohjanmaalle ja tarjota tutustumispaketin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetukseen. Emme tietenkään kiellä, etteikö ajatuksena olisi innostaa kaikkia kursseille osallistuneita hakemaan maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoiksi: kun osa kursseista on jo suoritettu Avoimen yliopiston opintoina, kandiohjelmaan hyväksytyt saavat lentävän lähdön opintoihin Viikin kampuksella ja pääsevät jatkamaan aineopintojen ja perustiedeopintojen parissa, kertoo Janna Pietikäinen, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani.

Etelä-Pohjanmaan Opistoon tulee avoimen yliopiston opintoihin nojaava maataloustieteiden opintolinja, jonka opetuksesta osa toteutuu naapurikampuksella Sedun maatalouden yksikössä. Opintolinjalle valitaan noin 20 opiskelijaa. Opintolinjan sisältöön kuuluu myös avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja, perustiedeopintoina myös kemiaa sekä muita akateemisia opiskeluvalmiuksia kehittäviä sisältöjä.

Opetus sisältää sekä ryhmäopetusta Etelä-Pohjanmaan Opiston järjestämänä sekä yhteistä opetusta Viikin opiskelijoiden kanssa verkkokursseilla. Aiheina on muun muassa kasvintuotannon ja kotieläintuotannon perusteita sekä maatalousekonomiaa ja bioenergian tuotannon kysymyksiä. 

– Haluamme tavoittaa nuoria koko Suomesta ja kehitämme verkko-opetusta. Muun muassa Ympäristötaloustieteen johdantokurssi on tarjolla verkko-opetuksena kaikille kiinnostuneille Avoimen yliopiston opintoina, Pietikäinen sanoo. 

Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet voivat hakea Maataloustieteiden kandiohjelmaan yhteishaussa keväällä 2020 joko todistusvalinnalla tai valintakokeen kautta. 

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sekä Etelä-Pohjanmaan Opiston ja Sedun yhteistyön tavoitteena on innostaa erityisesti Pohjanmaan maakuntien sekä koko Keski- ja Pohjois-Suomen nuoria maataloustieteiden opiskeluun. 

– Tämä on yksi tapa levittää perustietoa maataloudesta ja sen merkityksestä, mahdollisuuksista ja haasteista.  Toisaalta on tärkeää ja motivoivaa se, että tämä yhteistyö luo nuorille kokemuksia maataloustieteiden opiskelusta.  Toivon, että voimme innostaa heitä maatalousalan opiskeluun Helsingin yliopistossa, sanoo kotieläinten ravitsemustieteen yliopistonlehtori Seija Jaakkola

Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnassa on runsaasti agronomien mielenkiintoisia tehtäviä sekä pulaa alan korkeasti koulutetuista ammattilaisista. Tulevaisuuden tarpeet edellyttävät innokkaita ja osaavia alan kehittäjiä. Ruoka on tulevaisuuden ala, joka kiinnostaa alkuperäänsä myöten koko väestöä entistä enemmän.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on ainutlaatuinen biotalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön opetuksen ja tutkimuksen keskittymä Viikissä, Helsingissä. 

Lisätietoja:

Rehtori Kyösti Nyyssölä, Etelä-Pohjanmaan Opisto
Varadekaani Janna Pietikäinen, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Vararehtori Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Maataloustieteiden kandiohjelman johtaja Hanna-Riitta Kymäläinen, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta