Laaja videoluentosarja syntyi yliopiston ja Kemianteollisuus ry:n yhteistyöllä

Maisteriopintoihin kuuluva Chemicals and legislation -luentosarja paneutuu kemian alan lainsäädäntöön ja hyviin työtapoihin. Nyt luennot ovat kaiken kansan katsottavissa Helsingin yliopiston kemian osaston verkkosivuilla.

Euroopan unionin REACH-asetuksen kiemuroita, kemian alan työturvallisuuteen liittyviä säännöksiä, ympäristölainsäädäntöä, kemikaalien turvallista kuljetusta… Muun muassa näitä aiheita käsitellään Helsingin yliopiston ja kemian alan yrityksiä edustavan Kemianteollisuus ry:n yhteistyönä syntyneessä Chemicals and legislation -videoluentosarjassa.

Idea luentosarjaan tuli käytännön tarpeesta

– Me täällä yliopistolla rakensimme uutta maisteriohjelmaa ja mietimme, että mukaan tarvitaan osio, joka valmentaa tulevia kemistejä työelämään. Samaan aikaan Kemianteollisuus ry:ltä tuli viestiä, että sen jäsenyrityksissä oli huolta vastavalmistuneiden kemian alan juridisesta ja työtapoihin liittyvien säännösten osaamisesta, professori Mikko Oivanen kemian osastolta sanoo.

Luentorunko syntyi Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten palautteen pohjalta.

– Kemikaaleihin ja kemianteollisuuteen liittyy paljon sääntelyä. Listasimme keskeisimpiä lainsäädännön ja turvallisuuden aiheita ja ryhdyimme rakentamaan runkoa, johtava asiantuntija Eliisa Irpola Kemianteollisuus ry:stä sanoo.

Asiantuntijat talkoissa mukana

Irpola rekrytoi kemian alan asiantuntijoita luennoitsijoiksi. Kaikkiaan videoilla esiintyy noin 50 asiantuntijaa. Mukana on esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä ministeriöiden viranhaltijoita ja yritysten asiantuntijoita. Kaikki lupautuivat mukaan talkoohengessä ilmaiseksi. Yliopiston Opetusteknologiapalvelut tarjosi arvokasta tukea ja suunnitteluapua.

– Projektia voisi kuvailla hyvin poikkeukselliseksi yhteistyöksi. Tämä jos mikä on yhteiskunnallista vuorovaikuttamista, sarjaa valmistelemassa ollut yliopistonlehtori Jarkko Ihanus sanoo.

Luennot ovat englanninkielisiä ja niitä on kaikkiaan lähes 60. Luentojen pituudet vaihtelevat viidestä minuutista kolmeen varttiin. Yhteensä katsottavaa on vajaan 15 tunnin verran.

– Kokonaisuutta voi tarvittaessa päivittää. Voi korvata vanhentuneen videon tai tehdä uuden aivan eri aiheesta, Oivanen huomauttaa.

Oppilaitoksille ja yrityksille

Luentojen pohjalta yliopisto on koonnut kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmaan pakollisen viiden opintopisteen kurssin, joka suoritetaan kirjallisena tenttinä. Lisäksi luennot ovat kenen tahansa katsottavissa kemian osaston verkkosivuilla.

Esimerkiksi muut yliopistot, ammattikorkeakoulut tai ammatilliset oppilaitokset saavat hyödyntää videoita opetuksessaan haluamallaan tavalla. Tarjonnasta voi poimia tarpeen mukaan myös yksittäisiä videoita.

– Luennoille on käyttöä myös alan yrityksissä. Videoita voi hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä tai vanhojen asiantuntijoiden täydennyskoulutuksessa, Irpola huomauttaa.

Oivanen arvelee, että videot voivat herättää kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella.

– EU-maissa lainsäädäntö on pitkälti samanlaista, vaikka joitakin kansallisia painotuksia toki on, hän sanoo.

Luentosarjan tie ideasta julkaisuun vei kaikkiaan alle kaksi vuotta.

Talvella 2018 kuvattiin ensimmäiset videot ja viimeiset tehtiin saman vuoden keväällä. Editointi ja viimeistely vei myös aikaa. Kaikelle kansalle luentosarja julkaistiin maaliskuun alussa.

Tutustu luentosarjaan: Chemicals and legislation -videoluentosarja