Kuvataide teki huiman digiloikan

Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuudessa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtiin kuluneena lukuvuonna valtava digiloikka. 25 opintopisteen kaikilla kursseilla hyödynnettiin digitaalisia ympäristöjä: tutkittiin miten uudet välineet ja virtuaalimaailma muuttavat kuvallista ajattelua.

Yliopistonlehtori Martina Paatela-Nieminen on syystäkin innoissaan.

– Uusi perusopintokokonaisuus onnistui erinomaisesti, kokeilimme, loimme ja koimme paljon uutta. Erityisesti ilmaisukurssi osoitti, miten luovasti, sisällön ja taiteen ehdoin, uusia välineitä voidaan käyttää kuvataiteen opetuksessa. Saimme myös käsityksen digitaalisuuden ja virtuaalisuuden haasteista ja rajoituksista.

Kuvataiteen opetuksen sivuaineopiskelija Johanna Heikkilä piti uudenlaisesta opetuksesta ja oppimisesta.

– Opettajan, ryhmän ja digiguru Mikko Halosen tuki auttoivat ensijännityksessä. Innostus tarttui.

Heikkilän mukaan opiskelussa pystyi yhdistämään uutta ja vanhaa, hyödyntää sekä perinteistä että digitaalista työskentelyä. 

– On mahtavaa, että tätä kaikkea voin soveltaa myös omassa opetuksessani, Heikkilä iloitsee.

Beisa Vilkman on samoilla linjoilla. Hänellä ei alkuun ollut minkäänlaista käsitystä virtuaalimaailmasta.

– Kaikki oli uutta ja odottamatonta, mutta uusi maailma imaisi heti kuitenkin mukaansa, Vilkman sanoo.

– Lähdimme heti rohkeasti kokeilemaan, mitä kaikkea virtuaalimaailmassa voi tehdä.

Potentiaalia ja välineitä on.  Vilkmanin mielestä on kuitenkin opetettava pedagogiikka edellä, digitaalisuus vain monipuolistaa opettamista ja ilmaisua.   

Ilmaisukurssilla korostui digitaalisuuden moninainen käyttö taiteellisessa ilmaisussa. Uutuutena opiskeltiin virtuaalimaailmoiden luomista.

– Digitaalisuutta hyödynnettiin työskentelyn kaikissa vaiheissa eli luonnostelusta lopulliseen tuotokseen ja sen digitaaliseen jatkokehittelyyn, Paatela-Nieminen kertoo.

Esimerkiksi akryylimaalaus toteutettiin tabletilla suunnitellun digitaalisen luonnoksen pohjalta ja grafiikanvedoksesta skannattua kuvaa työstettiin digitaalisesti. Opiskelijat toteuttivat maalauksia ja grafiikan sarjoja samaan aikaan siten, että yksi opiskelijaryhmä vuorollaan käytti viereiseen kuvataiteen luokkaan kurssin ajaksi sijoitettua VR-laitteistoa.

Teemana Liisa Ihmemaailmoissa

Opiskelijat tuottivat Liisa ihmemaailmoissa teemasta itseään kiinnostavia aiheita: ihmeellinen puutarha, oudot eläimet, hullut teekutsut, shakkipeli ja aistisuus sekä psykedeelisyys. Opiskelijat ryhmittyivät aiheidensa mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan virtuaalimaailmojaan.

VR-laitteistona käytettiin Googlen Tilt Brush –alustaa. Kokonaisuus rakentui siten, että yksi opiskelija oli kerrallaan virtuaalimaailmassa ja muut ryhmästä katsoivat ja ohjasivat yhteisen maailman luomista näyttöruudun ympärillä.

Paatela-Niemisen mukaan Tilt Brush tarjosi kokonaan uudenlaisen kokemuksen havainnoimiselle, visuaaliselle ajattelulle ja taiteelliselle ilmaisulle. Virtuaalimaailmassa muun muassa maalataan, veistetään ja muotoillaan ilmaan. Siveltimenvedot jäävät virtuaaliseen avaruuteen, jossa niiden läpi voi kävellä, hahmojen kokoa voi skaalata vapaasti ja itsensä voi teleportata, loikata uuteen paikkaan teoksessa ja/tai avaruudessa teokseen ja/tai siitä avaruuteen. Animaatioefektit ja valo luovat aikaa VR-maailmassa.

Kurssin lopuksi pidettiin pedagoginen taidenäyttely, jonka nimeksi muodostui Liisa ihmemaailmoissa. 

Opiskelijoiden VR-työt ovat esillä kansainvälisen InSEA (International Society for Education through Art)-konferenssin taideinterventio-ohjelmassa Aalto-yliopistossa 18.6-21.6.2018. Taidenäyttelyssä on esillä viisi valokuvaa viideltä eri opiskelijaryhmältä. Valokuvat on kuvattu virtuaalitodellisuudessa. Jokaisesta valokuvasta on mahdollista katsoa virtuaalitodellisuudessa kuvattua videota. Tämä tapahtuu siten, että katsoja asentaa omalle mobiililaitteelleen lisätyn todellisuuden sovelluksen, HP Reveal-applikaation tai QR-koodinlukijan näyttelyssä olevien ohjeiden mukaisesti. Applikaation avulla opiskelijan valokuvasta aukeaa video katsojan omalle mobiililaitteelle.

Lisätietoja:

yliopistonlehtori Martina Paatela-Nieminen, puh. 050 318 3982, s-posti martina.paatela-nieminen@helsinki.fi

Digiloikka taidekasvatuksessa

Helsingin yliopiston hallitus käynnisti kevään 2017 aikana opetuksen toteutuksen digiloikka -projektin, joka tukee pedagogisesti mielekästä digitalisaation hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Tästä tuli kasvatustieteellisen tiedekunnan digiopetuksen toimeenpanon keskeinen tavoite. Tiedekunnan digiloikkarahoituksella hankittiin muun muassa  Virtual Reality (VR) -laitteisto ja muuta digitaalista välineistöä ja ohjelmistoja opetus- ja opiskelukäyttöön. Lukuvuonna 2017–2018 päätettiin tehdä kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus (25 op) näillä laitteilla. 

Kuva: Beisa Vilkman