Koululaiset tarvitsevat avoimuutta, erilaisuuden ymmärtämistä ja ihmisarvon kunnioittamista

Helsinki Challenge -tiedekilpailuun osallistuva tiimi Dlearn.Helsinki tutkii, millaisilla pedagogisilla keinoilla oppilaita voidaan tukea niin kutsuttujen globaalien kompetenssien oppimisessa. Näitä nykymaailmassa yhä tärkeämpiä taitoja ovat muun muassa erilaisuuden ymmärtäminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja kyky suhtautua avoimesti uusiin asioihin.

Suomessa on maailman parhaat koulut, mutta vielä on paljon tehtävää oppilaiden merkityksellisen ja mielekkään oppimisen sekä globaalin osaamisen edistämisessä. Huolestuttavaa on, että erityisesti maahanmuuttajataustaisista perheistä tulevat nuoret ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta ja menettää mahdollisuutensa hyvään elämään.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme huomanneet, että näitä taitoja on tutkittava ja edistettävä enemmän käytännössä, toteaa tiimin vetäjä, dosentti Auli Toom (@AuliToom).

Maailma on muuttunut. Koulun on muututtava.

Dlearn.Helsinki (@DlearnHelsinki) pyrkii uudistamaan koulun pedagogisia käytäntöjä tutkimuksen keinoin, jotta kaikilla nuorilla on paremmat mahdollisuudet saavuttaa hyvä elämä. Koulu on yhteiskunnalta pitkäkestoisin ja merkittävin panostus lasten ja nuorten elämään, joten ei ole yhdentekevää miten siellä päivittäin työskennellään.

– Koulussa tarvitaan uusia pedagogisia käytäntöjä ja pedagogisia malleja nyky-yhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimiseen, Toom kertoo.

Helsinki Challenge -kilpailun semifinalistitiimin kokonaisvaltainen ratkaisu koostuu kolmesta osasta, joita tiimi on jo suunnitellut sekä tutkimukseen perustuen että opettajien kanssa yhteisessä työpajassa:

1) Tiimi kehittää oppilaiden kokemuksia keräävän sovelluksen (Experience Sampling Application), jonka avulla oppilaat itse tunnistavat ja arvioivat globaalin kompetenssin oppimistaan sekä antavat toisilleen palautetta.

2) Tiimi rakentaa yhteisöllisen kompetenssiseinän (Collective Competence Wall), jonka avulla globaalin osaamisen oppimista voidaan arvioida yhteisöllisesti. Seinältä nähdään, mitkä ovat yhteisön vahvuudet ja missä voidaan vielä kehittyä yhdessä. Yhteisön jokaista jäsentä tarvitaan.

3) Tiimi rakentaa pedagogisia malleja digitaalisten välineiden ja käytäntöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yhteistyössä opettajien kanssa. Tavoitteena on integroida globaalin osaamisen oppiminen osaksi koulutyötä.

luja usko yhteistyössä kehitettäviin pedagogisiin käytäntöihin

Dlearn.Helsinki rakentaa kokonaisvaltaista, globaalin osaamisen oppimista tukevaa ratkaisua tutkimusperustaisesti. Tiimi tekee kehitystyötä yhdessä oppilaiden, opettajien ja koulujen kanssa. Tavoitteena on kehittää aidosti mielekäs, muunneltava pedagoginen ratkaisu, joka vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin.

– Me Dlearn.Helsinki-tiimissä uskomme, että kehittämämme ratkaisun myötä nuoret oppivat koulussa globaaleja kompetensseja, opettajat pystyvät tukemaan merkityksellisempää oppimista paremmin ja koulusta tulee paikka, jossa viihdytään paremmin, Toom toteaa.

Dlearn.Helsinki-tiimissä mukana ovat Helsingin yliopistosta dosentti Auli Toomin lisäksi FT Veera Kallunki (@VeeraKall), dosentti Minna Lakkala (@MinnaHL), tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi ja professori Tomi Männistö (@TomiMannisto). Professori Katariina Salmela-Aro edustaa sekä Helsingin että Jyväskylän yliopistoa, Pasi Silander työskentelee Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtajana, luokanopettaja Veli-Matti Harjula on koulun arjen asiantuntijana hankkeessa ja Niko Lindholm (@NikoLindholm) ohjelmajohtaja XEdu -yrityskiihdyttämössä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tiimi tekee kiinteää kansainvälistä yhteistyötä useiden oman alansa tutkijoiden ja ryhmien kanssa, jotka tekevät monimenetelmällistä tutkimusta samankaltaisista ilmiöistä.