Koulukuri uusiksi?

Sastamalalaiskoulun rehtori sai apulaisoikeuskanslerilta huomautuksen lain vastaisesta kurinpidosta.

Millaisia lainmukaisia rangaistuskeinoja opettajalla on käytettävissään, hallintoneuvos Janne Öberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä?

— Varsinaisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.  Oppilasta voidaan ojentaa jälki-istunnon avulla, ja toisten oppilaiden rauha voidaan turvata poistamalla häiriköivä oppilas luokasta tai epäämällä häneltä opetus loppupäiväksi.

Eikö jälki-istunnossa istuvalla oppilaalla saa teettää mitään hyödyllistä?

— Kasvatuksellinen keskustelu ja kotitehtävien teko ovat sallittuja. Kouluissa saatetaan teettää pieniä järjestelytehtäviä, ja usein oppilaat suhtautuvat niihin myönteisesti. Pakollisia työtehtäviä ei kuitenkaan voida kurinpitomielessä määrätä.

Sopivatko oppimis- tai työtehtävät rangaistuskeinoiksi, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, dekaani Patrik Scheinin?

— Kirjoitustehtävää on epäviisasta käyttää rangaistuksena. Eri asia on, jos normaalin jälki-istunnon yhteydessä käydään opettava keskustelu tai pohditutetaan asiaa kirjallisesti.

— Myös rangaistuksen muodossa teetettyjä töitä on syytä välttää. Työtä ei pitäisi oppia käsittämään pakollisena ja tuskallisena asiana, vaan olennaisena, terveellisenä osana elämää.

Miten uhmaavan teinin saa rauhoittumaan fiksusti?

— Murrosikäisten yksi luonteenomainen piirre on auktoriteettien haastaminen. Auktoriteetin ei pitäisi perustua ajatukseen, että koska olen opettaja, sanani on laki. Oppilaan on koettava, että opettaja tuntee asiat, ajattelee viisaasti ja ajaa yhteistä etua.

— On oltava linjakas: tehtävä selväksi, että näin on menetelty kaikkien muidenkin kohdalla ja sovittu pelisäännöt. Sääntöjen on oltava selkeät. Huumori auttaa.

Miten koulussanne selvitetään häiriötilanteita, Helsingin normaalilyseon johtava rehtori, dosentti Markku Pyysiäinen?

— Oppilaiden välisissä kiistoissa ja kiusaamistapauksissa otimme ensimmäisenä harjoittelukouluna käyttöön vertaissovittelun. Asianosaiset tekevät vanhempien sovittelijaoppilaiden läsnä ollessa sopimuksen, jonka pitävyyttä seurataan.

— Olemme mukana Turun yliopistossa kehitetyssä Kiva koulu -hankkeessa kiusaamisen ehkäisemiseksi, ja meillä on aktiivinen oppilashuoltoryhmä. Rangaistusten ja jälki-istuntojen tarve on vähentynyt selvästi.