Koulukirjat luovat kuvaa länsimaalaisten ylivertaisuudesta

Uusi tutkimus osoittaa, että monet suomalaiset koulukirjat välittävät aivan liian Eurooppa-keskeistä maailmankuvaa oppilaille.

– Suomalaisen opetussuunnitelman arvomaailma perustuu yhdenvertaisuudelle, demokratialle ja ihmisoikeuksille. Samanaikaisesti kouluissa yhä käytetään kirjoja, jotka esittävät länsimaalaiset muita ihmisiä ylivertaisempina, kertoo Pia Mikander, joka väittelee 28.10. peruskoulun oppikirjoista ja niiden maailmankuvasta. Mikanderin tutkimus käsittelee 76 oppikirjaa historian, yhteiskuntaopin ja maantiedon oppiaineista luokilla 5–9.

Koulukirjoissa näkyvat yhteiskunnan arvot

– Vaikka opetussuunnitelman arvopohja on selvä, ovat ennakkoluulot ja rasistiset asenteet yleisiä ja jopa lisääntymässä koululaisten keskuudessa Suomessa. Koulukirjat heijastavat paitsi opetussuunnitelmaa, myös yhteiskunnan arvoja. Tutkimus tuo esiin sen, mikä yhteiskunnassa on normaalia, sopivaa ja ihanteellista.

Pia Mikanderin tutkimus keskittyy maailmanlaajuisten valtasuhteiden kuvauksiin, erityisesti siihen, miten "länsimaalaiset" ja "muut" esitetään. Aikaisempi postkolonialistinen tutkimus on osoittanut, että erityisesti historian ja maantiedon opetus kouluissa on jo kauan ollut Eurooppa-keskeistä myös Suomessa.

– Moni vanha stereotyyppinen käsitys on kadonnut koulukirjoista. Esimerkiksi eri kansanryhmistä ei enää juuri käytetä halventavia sanoja.  On kuitenkin muita keinoja, joilla koulukirjat pönkittävät ajatusta länsimaalaisten ylivertaisuudesta, kertoo Pia Mikander ja mainitsee esimerkkeinä sen, miten länsimaalaisten väkivalta usein joko piilotetaan tai esitetään oikeutettuna.

Mikanderin tutkimissa koulukirjoissa kuvataan esimerkiksi länsimaalaisten oikeutta liikkua vapaasti ympäri maailmaa, mutta tarve rajoittaa muiden kansanryhmien liikkuvuutta esitetään järkevänä ja luonnollisena.

– Mikäli halutaan saavuttaa opetussuunnitelman arvot, pitäisi koulukirjojen sisältö käydä huolella läpi, toteaa Pia Mikander.

Valtiotieteiden maisteri Pia Mikander väittelee 28.10.2016 klo 12 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Westerners and others in Finnish school textbooks. Väitöstilaisuus järjestetään osoiiteessa Psychologicum, auditorio A132, Siltavuorenpenger 1A. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa e-thesiksessä

Väittelijän yhteystiedot:

Pia Mikander pia.mikander@helsinki.fi, 050 559 1229