Kasvatusalan valintakokeessa virhe – yksi tehtävä jätetään arvostelematta

Kasvatusalan valtakunnallinen valintakoe nk. VAKAVA-koe järjestettiin eilen 27.5. yhdeksällä paikkakunnalla. Kaksi tuntia kokeen alkamisen jälkeen kokeen ohjeistuksissa huomattiin virhe.

Yhden tehtävän oli kokeessa kerrottu koskevan vain toista aineistona olleista artikkeleista, vaikka se koski molempia artikkeleita. Tämän jälkeen koesaleissa kuulutettiin korjaus koeohjeisiin liittyen.

Tänään kuitenkin kävi ilmi, että Oulun yliopistossa oli kuulutettu lisäksi, että kyseinen tehtävä jätetään arvostelematta. Näin ollen Oulussa kokeen tehneet olivat jättäneet tehtävän tekemättä. Tästä syystä kyseinen tehtävä kaikkine alakohtineen on pakko poistaa arvostelusta kokonaan.

Hakijoille on jo lähetetty asiasta viesti, jossa tilannetta pahoitellaan syvästi.

Kasvatusalan VAKAVA-verkostoa koordinoidaan Helsingin yliopistossa. Kyseessä on kahdeksan yliopiston yhteistyö. Opettajankoulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkivien koevaihe on kaksiosainen. Ensimmäinen koevaihe, joka siis järjestettiin 27.5., on aineistopohjainen VAKAVA -koe ja toisena vaiheena on soveltuvuuskoe.

Lisätietoja:
VAKAVA-ohjausryhmän puheenjohtaja Anu Laine, puh. 02941 29551 tai 050 3183920, anu.laine@helsinki.fi