Kaikki kyvyt käyttöön

Markku Jahnukaista kiinnostaa, miten oikeat ihmiset saadaan oikeisiin paikkoihin työelämässä. Tämä on myös Suomen Akatemian määrittelemä yhteiskunnallisesti merkittävä aihe.

Kuka tulevaisuudessa työllistyy ja millaisin taidoin? Erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen on urallaan tarkastellut kysymystä siitä näkökulmasta, miten koulu kohtelee maahanmuuttajia tai muita tuen tarpeessa olevia nuoria.

Asiaan päästään pureutumaan, kun osaamiseen keskittyvä, Suomen Akatemian rahoittama strateginen tutkimushanke alkaa. Se on jatkoa nuorten koulutuspolkuja tutkineelle TRANSIT-hankkeelle.

Tukea ja ohjausta vaikeuksiin

Uudessa hankkeessa tutkijatohtori Anna-Maija Niemi lähtee lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen tekemään etnografista havainnointia koulujen käytännöistä.

– Meitä kiinnostaa nimenomaan, mitä papereiden perusteella ei tiedetä, sanoo Jahnukainen viitaten henkilökunnan toimintaan, prosesseihin ja oppilaiden saamaan ohjaukseen.

– Kouluissa on äärimmäisen hyviä toimijoita, mutta opettajissa ja oppilaitosten kulttuureissa on myös suuria eroja.

Mielenkiintoista on esimerkiksi, että oppilaiden saama lisätuki toisella asteella keskittyy ammatilliselle puolelle. Lukioon menevien on ajateltu pärjäävän omillaan – usein korkeintaan ulkopuolinen erityisopettaja käy tekemässä lukitestit ylioppilaskokeita varten.

Jahnukaisen mukaan asiat menevät yleensä hyvin, kun opettaja tuntee porukkansa.

– Sitten kun pyöritään massojen kanssa, käytössä ovat massatoiminnot ja yksilö hukkuu.

Osa laajaa tutkimuskokonaisuutta

Jahnukaisen vetämä tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa strategista tutkimuskokonaisuuta ”Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä”. Siinä on tutkijoita yhteensä seitsemästä organisaatiosta.

Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto on melko uusi, ja Jahnukainen odottaa paljon sen poliittiselta vaikuttavuudelta. Suunnitelmiin on aikataulutettu ministeriö- ja eduskuntatapaamisia. Sidosryhmiä konsortiolla on OECD:stä Keskuspuiston ja Kiipulan ammattiopistoihin.

Jahnukainen moittii Suomen työmarkkinoita jäykkyydestä ja huonoista valmiuksista palkata erityisryhmiin kuuluvia. Koulutuksen puolella voisi harkita ammatillista tutkintoa lyhempiä täsmäkoulutuksia.

Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi hankkeet tutkimusohjelmiin