Järjestelmävika keskeytti 40 hakijan valintakokeen

Helsingin yliopiston keskiviikon 7.5.2020 valintakokeet jouduttiin keskeyttämään kokeessa käytettyyn järjestelmään tulleen vian takia. Asiasta on tiedotettu niille hakijoille, joita ongelmatilanne koskee.

Osa hakijoista sai tehtyä kokeen onnistuneesti, mutta noin 40 hakijalla koe jäi kesken tai he eivät ehtineet aloittaa sitä. Tämänpäiväiseen suomenkieliseen kokeeseen oli kutsuttu 60 hakijaa ja ruotsinkieliseen 18. Kokeet on onnistuneesti tehty noin 330 hakijalle tällä viikolla.

Huomenna perjantaina 8.5.2020 valintakokeet jatkuvat 100 hakijalla. Järjestelmän toimittaja pyrkii korjaamaan ongelman ensi yön aikana, mutta mikäli se ei onnistu, myös huomisen kokeet joudutaan siirtämään. Jos virhe saadaan korjattua, koe tehdään suunnitellusti huomenna. Jos virhetilannetta ei onnistuta korjaamaan, koe siirtyy ensi viikolle.

Hakukohteet, joita ongelmatilanne koski:

  • Pedagogiska studier för studerande vid Helsingfors universitet (undervisning på svenska)
  • Fristående pedagogiska studier för dem som har avlagt högre högskoleexamen (undervisning på svenska)
  • Henkilöstökoulutus, yliopistopedagogiikan aineopinnot (opetus suomeksi)

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (Biologia, Fysiikka, Kemia, Maantiede, Matematiikka, Tietojenkäsittelytiede) hakijat, jotka ovat voineet hakea seuraaviin hakukohteisiin (ei koske koko hakukohdetta)

  • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)
  • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, erilliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)

Perjantaina 8.5.2020 olevat valintakokeet:

Elämänkatsomustieto, Filosofia, Historia, Pienryhmäiset uskonnot (buddhalaisuus, islam, katolinen uskonto), Psykologia, Evankelis-luterilainen uskonto, Yhteiskuntaoppi

  • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)
  • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, erilliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (opetus suomeksi)

Lisätietoja asiasta antaa:

Anu Laine, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusvaradekaani

anu.laine@helsinki.fi, p. 050 3183920