Jani Holopainen: Teknologia auttaa tekemään oppimisesta omannäköisen elämyksen, josta jää muistijälki

Mitä konkreettisemmin monimutkaisia asioita voi lähestyä, sitä suurempi joukko ihmisiä voi ottaa ne haltuunsa. Parhaimmillaan digitaalisuus demokratisoi opetusta, popularisoi tiedettä ja tuo innovatiivisuuden kaikkien ulottuville.

”Kuvitellaan, että lapsuudenhaaveesi oli tulla lääkäriksi, mutta viimeistään pääsykoekirjan selaaminen vakuutti, että haaste on liian vaikea. Entä jos olisit päässyt pänttäämään ihmiskehoa kirjan sivujen sijaan ottamalla käteesi luita, elimiä ja jopa molekyylejä, vääntelemään ja kääntelemään niitä ja jopa sujahtamaan niiden sisään? Lannistava urakka olisi ehkä muuttunut kiehtovaksi haasteeksi.

Oppiminen on viime kädessä tunnepeliä. Mitä yllättävämpi, oivaltavampi tai kokonaisvaltaisempi oppimistilanne, sitä varmemmin haluttu tieto jää päähän. Kirjoista pänttääminen ja luennoilla istuminen ovat olleet toimivia tapoja opiskella viimeisimmät tuhat vuotta, mutta miksi emme ottaisi niiden rinnalle vaihtoehtoisia, digitaalisuutta hyödyntäviä oppimismenetelmiä?

Yhdistetty todellisuus tuo aistit ja elämykset opetukseen

Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub -ryhmässä olemme parin viime vuoden ajan tutkineet, miten yhdistettyä todellisuutta (mixed reality) voi hyödyntää teollisuudessa ja yliopisto-opetuksessa.

Yhdistetty todellisuus yhdistelee virtuaalitodellisuutta (VR), lisättyä todellisuutta (AR) ja mallinnettuja objekteja. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia moniaistiseen ja elämyspohjaiseen oppimiseen. Yliopiston keskustakampuksella sijaitsevaan MR Hubiin voivat tulla vierailemaan kaikki yhdistetystä todellisuudesta kiinnostuneet.

Yhdistetty todellisuus tarjoaa herkullisia mahdollisuuksia opetukselle ja tutkimukselle, sillä yksinkertaisen alustan ympärille voi rakentaa erilaisia tutkimus- ja koeasetelmia. Kun laittaa virtuaalilasit päähän ja ottaa peliohjaimet käteen, pääsee venyttämään mielikuvituksen rajoja.

Virtuaalitodellisuuteen voi luoda mallinnuksia mikroskooppisen pienistä asioista, vaikkapa atomeista tai bakteereista, tehdä niistä minkä kokoisia tahansa, käännellä ja väännellä, sekä katsella niiden sisään. Yhtä lailla jättimäiset asiat, vaikkapa laivat tai metsätraktorit, jotka eivät muuten mahtuisi luokkahuoneeseen, ovat käden ulottuvilla virtuaalitodellisuudessa.

Uudet teknologiat edistävät monialaisuutta

Yhdistetyn todellisuuden mahdollisuudet eivät rajoitu pelkkiin luonnontieteisiin tai tekniikan opiskeluun. MR Hubissa on mukana poikkitieteellinen joukko tutkijoita, digitutoreita ja graduopiskelijoita Helsingin yliopiston eri kampuksilta. Yhdistetyn todellisuuden työkaluja ollaan juuri nyt ottamassa käyttöön kuudella Helsingin yliopiston kurssilla: lääketieteellisessä sekä metsä-, kasvatus- ja biotieteissä.

Yksi opiskelijoistamme tutkii parhaillaan gradussaan sitä, miten virtuaalitodellisuudella voisi vauhdittaa Artekin huonekalujen ja asuntojen myyntiä. Filosofian oppiaineen kanssa puolestaan pohdimme virtuaalisten käsitekarttojen mahdollisuutta: uudet termit, isot kokonaisuudet ja monimutkaiset systeemit hahmotetaan entistä paremmin itse kokien ja kolmiulotteisessa tilassa.

Näiden oppimismuotojen ehdoton valtti onkin se, että ne tuovat ihmisiä yhteen alasta riippumatta. Yhdistetyn todellisuuden teknologiat kehittyvät nopeasti yhä skaalautuvammaksi, ja se venyttää luokkahuoneen rajoja. Multi-player-toiminnot mahdollistavat myös sen, että useat opiskelijat voivat virtuaalitodellisuudessa työskennellä yhteisen haasteen äärellä reaaliajassa vaikka eri maanosista käsin.

Yhdistetty todellisuus ottaa huomioon erilaiset oppijat

Parhaimmillaan uudet oppimisen digitaaliset muodot demokratisoivat opetusta, popularisoivat tiedettä ja tuovat innovatiivisuuden kaikkien ulottuville. Niin yliopisto-opetuksessa kuin liike-elämässäkin on pohjimmiltaan kyse pyrkimyksestä ymmärtää monimutkaisia asioita ja luoda uutta. Mitä konkreettisemmin abstrakteja asioita voi lähestyä, sitä monipuolisempi joukko ihmisiä voi ottaa ne haltuunsa ja kehittää yhteiskuntaa eteenpäin.

Virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen tuo myös ei-teoreettisille oppijoille mahdollisuuden omaksua abstrakteja kokonaisuuksia. Kaikille avoimiin verkkokursseihin voi ottaa mukaan yhdistetyn todellisuuden elementtejä esimerkiksi näyttämällä videoita, joissa opettaja mallintaa kertomaansa virtuaalitodellisuudessa. Opettajankoulutuksen kautta uudet opetuksen ja oppimisen digitaaliset muodot siirtyvät tehokkaasti myös koulumaailmaan ja muualle yhteiskuntaan.

Oivallus ja oppiminen eivät muutu, mutta teknologia tarjoaa uusia väyliä niiden äärelle. Minun tulevaisuudenvisiossani oppiminen on yhä enemmän do it yourself -meininkiä ja itse räätälöitävissä. Virtuaaliteknologioiden ansiosta oppiminen voi olla jokaiselle oppijalle omannäköinen elämys, josta jää vahva muistijälki. Se mullistaa opetuksen ja kokoaa ihmisiä yhteen alasta riippumatta. Helsingin yliopistossa kaikki tämä on todellisuutta jo nyt.”

Yli­opis­to pa­nos­taa di­gi­taa­lis­ten opis­ke­lu- ja tut­ki­mus­me­ne­tel­mien ke­hi­tyk­seen

Tulevaisuuden opetus: Puheenvuoroja opetuksen tulevaisuudesta

Lue myös nämä: