Itsearviointia tenttien sijaan

Helsingin yliopistossa on meneillään hanke Digital Self Assessment (DISA), jossa kokeiltiin aluksi Avoimen yliopiston matematiikan kurssilla opiskelijoiden itsearviointia lopputentin sijaan. Itsearviointityökalu koetaan tervetulleeksi, sillä yliopiston nykyinen arviointikulttuuri on vanhanaikainen ja ohjaa pintapuoliseen oppimiseen ja tiedon pänttäämiseen, joka unohtuu heti tentin jälkeen.

Tutkijatohtori Jokke Häsän mukaan arviointiin vaikuttamalla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia opiskelijoiden osaamisessa.

– Opiskelijat eivät saa riittävästi palautetta oppimisestaan, eivätkä osaa tunnistaa omaa osaamistaan valmistuessaan, Häsä kertoo.

DISA vastaa suoraan Helsingin yliopiston strategisiin tavoitteisiin

Projektissa luotiin digitaalinen itsearviointiin perustuva oppimisen arviointimalli, joka korvaa perinteisen lopputentin. Malli tukee syvällistä oppimista ja motivaatiota sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan.

DISA-projekti vastaa suoraan Helsingin yliopiston strategisiin tavoitteisiin. Projekti monipuolistaa arviointitapoja, tukee itse- ja vertaisarviointia, hyödyntää digitaalisuutta ja lisää verkko-opiskeluympäristöjen monipuolista käyttöä.

DISA-mallilla investoidaan opetukseen: opiskelijoiden opiskelutavat paranevat ja opinnot sujuvat paremmin.

Ensimmäinen kokeilu matematiikan kurssilla

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kesäkurssilla ”Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I” poistettiin tentti ja korvattiin tämä ohjatulla itsearvioinnilla. Eri oppimisympäristöjä sulautettiin yhteen; sähköisen ympäristön rooli korostui, kurssisivut olivat Moodlessa, jossa myös viikoittainen työskentely tapahtui. Osallistujia kurssilla oli 113.

Kurssilla tehtyjä tehtäviä verrattiin edellisen vuoden kurssiin, jolla arviointi tapahtui loppukokeen avulla. Sähköisiä mutta myös paperisia tehtäviä tehtiin enemmän kuin aiemmin.

– Opiskelijoiden usko omaan osaamiseen parani, ja itsearviointi yhdistettiin itseä varten opiskeluun, toteaa yliopistonlehtori Laura Tuohilampi.

Uusi oppimisympäristö korosti oppimisen omistajuuden siirtymistä opiskelijalle itselle, sillä nyt ei opiskeltu tenttiä vaan itseä varten. 

– Opiskelijat kokivat itsearvioinnin jopa radikaalina arviointimuotona. Se myös poisti koestressiä, energiaa saattoi käyttää opiskeluun pänttäämisen sijaan. 

Itsearvioinnissa opiskelija tietää itse, mihin arvosana perustuu, kun taas tentissä onnistumisen tai epäonnistumisen syyt voivat jäädä mysteeriksi. Tenttiin valmistautuva voi suojella itseään asettamalla esimerkiksi itselle liiankin alhaiset tavoitteet. Itsearvioinnissa taas asian oppiminen oli tärkeämpää kuin ulkoinen suorittaminen.  

Kurssin blogi 

Lisätietoja:

Jokke Häsä, jokke.hasa@helsinki.fi , 050 573 5734

Laura Tuohilampi, laura.tuohilampi@helsinki.fi, 050 599 7216

Johanna Rämö, johanna.ramo@helsinki.fi, 050 576 0550

Juuso Nieminen, juuso.h.nieminen@helsinki.fi