International Student Barometer -kysely selvittää taas kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia yliopistosta

Helsingin yliopisto osallistuu jälleen International Student Barometer -kyselyyn. Kyselykutsu lähetetään kv-opiskelijoille sähköpostitse marraskuun alussa.

Yliopisto osallistuu kansainvälisille opiskelijoille suunnattuun International Student Barometer -kyselyyn tänä vuonna neljättä kertaa. Kyselyn käynnistymisestä tiedotetaan kv-opiskelijoita sähköpostitse. Tuloksia käytetään opetuksen ja muun toiminnan kehittämiseen.

Viime vuoden tulosten perusteella kansainvälisen opiskelijat arvostivat Helsingin yliopistossa erityisesti opetuksen laatua ja tutkimuksen tasoa. Sen sijaan etenkin ystävystyminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa sekä integroituminen työelämään koettiin hankaliksi.

Maisteriopiskelija Arim Lee rohkaisee kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan tämänvuotiseen kyselyyn.

– Kyselyssä kerätyn datan avulla pyritään todella kehittämään yliopiston toimintaa, Lee sanoo.

Etelä-Koreasta Helsinkiin opiskelemaan tullut Lee työskentelee European and Nordic Studies -opintojensa ohella yliopiston urapalveluissa.

Urapalvelut tukevat verkostoitumista

Yliopiston urapalvelut on ottanut tosissaan kansainvälisten opiskelijoiden huolen työelämäverkostojen puutteesta. Urapalvelut järjestää opiskelijoille muun muassa walk-in työnhakuneuvontaa ja yksilöllistä uraohjausta.

Urapalvelut tahtoo tukea aktiivisesti kansainvälisten opiskelijoiden verkostoitumista työelämään. Yhdessä HY:n alumniyhdistyksen kanssa perustettu Alumni in Finland with an International Background -verkosto tuo alumnitoiminnan lähemmäs kansainvälisiä opiskelijoita.

Opiskelijoiden verkostoitumista tuetaan myös mentorointiohjelmilla ja harjoitteluohjelman avulla. Kansainvälisille maisteriopiskelijoille suunnattu yliopiston kv-harjoitteluohjelma alkoi syksyllä 2018. Myös Lee on työllistynyt harjoitteluohjelman kautta.

– Aloitettuani työskentelyn yliopiston urapalveluissa olen huomannut, miten monipuolisesti he tarjoavat tietoa ja palveluita työllistymisen helpottamiseksi. Yritän itse toimia aktiivisena tiedonviejänä ja suositella urapalveluiden palveluita ja tapahtumia ystävilleni, Lee sanoo.

Kampanjoiden avulla tiiviimpi yliopistoyhteisö

Ulkomailta opiskelemaan muuttaneiden ja Suomesta kotoisin olevien opiskelijoiden vuorovaikutusta on pyritty helpottamaan tarjoamalla tilaisuuksia integroitumiseen. Ask Me! -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja sitä jatkettiin myös tänä vuonna. Erityisesti uusille opiskelijoille ja työntekijöille kohdistettu kampanja pyrkii madaltamaan kynnystä aloittaa keskustelu ennestään tuntemattoman ihmisen kanssa yliopistolla.

Yhdessä syömiseen perustuva Eat’n’meet-kampanja puolestaan näkyi yliopistolla ensimmäistä kertaa syyskuun alussa. UniCafen Eat’n’Meet-pöydissä paikalla oli lounaskummeja, ja pöydistä saattoi etsiä lounasseuraa ja uusia tuttavuuksia.

Englannin maisteriopiskelija Yu Zillä on hyviä kokemuksia Eat’n’meet-kampanjasta.

– Istuin kampanjapöytään aluksi vahingossa, ja huomasin vasta myöhemmin, mistä pöydissä oli kyse. Eat’n’meet-pöydät olivat todella hyvä järjestely, joka rohkaisi tapaamaan uusia ihmisiä ja juttelemaan muiden kanssa.

Palaute kampanjoista etenkin kansainvälisiltä opiskelijoilta on ollut positiivista. Molemmat kampanjat kannustavat yhteisöllisyyteen, ja kampanjoita on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Zin mielestä kampanjoiden jatkuvuus on tärkeää.

– Usein opiskelijat eivät heti huomaa tarkoitusta kampanjoiden takana. Kampanjoiden tunnettuus ja vaikutukset opiskelijoiden keskuudessa näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä, hän pohtii.

Osallistumalla vaikutat

International Student Barometer -kyselykutsu lähetetään opiskelijoille sähköpostitse marraskuun alussa, kun kysely aukeaa. Osallistuminen kyselyyn mahdollistaa yliopistoyhteisöön vaikuttamisen. Arim Leen mielestä on tärkeää, että yliopisto kuulee myös opiskelijoiden äänen. Hänen kokemustensa mukaan kansainväliset opiskelijat tahtovat antaa palautetta ja vaikuttaa asioihin.

– Me haluamme saada äänemme kuuluviin, mutta välillä on hankala löytää oikeaa paikkaa palautteen antamiselle. ISB on yksi kanavista, jossa palautetta voi antaa.

Kv-opiskelija, pidä siis silmällä sähköpostiasi.