Ilmasto-oppi kouluun

Tutkija Hannele Cantell lisäisi tulevien opettajien tutkintovaatimuksiin yhden asian: ilmastonmuutoskasvatuksen.

Jos järjestöiltä ja eturyhmiltä kysytään, opettajankoulutuksen pitäisi ottaa huomioon kaikki mahdolliset näkökulmat maailmaan. Niin tuntuu Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella työskentelevästä Hannele Cantellista. Pyrkimys ei kai ole kehno. Silti koko maailmaa ei mahduteta edes maailman parhaaseen opettajankoulutukseen. Tulevien opettajien tutkintovaatimuksiin Cantell lisäisi yhden asian ennen muuta: ilmastonmuutoskasvatuksen. Saman lisäyksen hän tekisi lukioiden nyt valmistelussa olevaan uuteen opetussuunnitelmaan.

– On vaarallista, jos ilmastonmuutosta ei mainita selvästi. Näin tärkeä asia ei voi jäädä opettajien valistuneisuuden kontolle. Jos opettajat eivät ota ilmastonmuutosta luokissa esiin, oppilaat kyllä sen tekevät, ja opettajien pitää olla valmiita vastaamaan. Ei ole kouluainetta, jossa aihe voisi jäädä käsittelemättä.

– Opettaja ei opeta vain sisältöjä, vaan arvoja ja ajattelumalleja, joiden kautta maailma ymmärretään.

Oppiaineet ja elämän lävistävä ilmastokysymys vaatii kuitenkin hienovaraisuutta upotakseen koulutusjärjestelmään. Cantellin mukaan kasvatus tulisi aloittaa luontosuhteen vaalimisella varhaiskasvatuksessa. Lukio-ikäisenä pitäisi jo osata liittää ilmastonmuutos muihin yhteiskunnan ilmiöihin.

– Pitäisi miettiä myös täysin uusien oppiaineiden tarvetta. Miten taataan, että oppilailla on riittävät kyvyt käsitellä ja ajatella näitä asioita?

Cantell osallistui tammikuussa Educa-messuilla keskusteluun Ilmastonmuutos: mitä opettajan pitäisi tehdä?