Hyviä opettajia syntyy porukassa

Kouluopetuksessa Suomi on maailmantähti, mutta yliopisto-opetuksessa riittää työsarkaa, jos tähtäimessä on terävin kärki. Helsingin yliopiston Opettajien akatemia kokoaa jo kannuksia keränneitä yliopisto-opettajia hiomaan taitojaan ja levittämään oivalluksia.

Voiko hyvä tutkija olla erinomainen opettaja? Ja pitäisikö tutkijankammion lisäksi pyrkiä onnistumaan myös luentosalissa?

– Voi ja pitäisi, sanoo pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä.

Pyörälän takataskussa onkin tukku todisteita, nimittäin Helsingin yliopistossa toimiva Opettajien akatemia ja akatemian 70 opetuksen saralla ansioitunutta yliopistolaista.

Akatemia on yliopisto-opettajien verkosto, jonka jäsenet pyrkivät kehittymään opettajina yhdessä.

– Pelkät yliopistopedagogiikan kurssit eivät riitä muuttamaan oppimiskulttuuria. Into lopahtaa, jos omasta työyhteisöstä ei saa tukea, Pyörälä sanoo.

Juuri tätä pulmaa korjaamaan Opettajien akatemia vuonna 2012 perustettiin. Yliopistolla oli jo entuudestaan joukko opetuksen kehittämiselle erityisesti omistautuneita lehtoreita – pedagogisten yliopistonlehtoreiden verkosto – jonka käsissä aloite syntyi.

Mallia otettiin vastaavista hankkeista ulkomailla, esimerkiksi Lundin yliopiston Pedagogisesta akatemiasta, joka on alan pioneeri Ruotsissa.

Viisautta monesta tiedekunnasta

Akatemia ei suinkaan ole mikään untuvikkojen yhteisö, sillä jäsenyys myönnetään vain opetukseensa selvästi satsanneille.

– Opettajat tulevat eri tiedekunnista. Tieteiden välisten raja-aitojen kaatumisen myötä he oppivat toisiltaan valtavasti.

Myös jokaisen jäsenen kotiyksikön tilille kilahtaa mukava summa opetuksen kehittämiseen.

– Rahoilla on esimerkiksi viety oman yksikön väkeä konferensseihin ja kutsuttu vierailijoita. On myös hankittu mobiililaitteita ja opetusvälineistöäkin.

Jäsenten keskustelut eivät jää kokoushuoneisiin. Toiminta on tutkimusperustaista, ja akatemian jäsenet esittelevät tekemäänsä kehittämistyötä konferensseissa ja julkaisuissa.

Pyörälä kollegoineen julkaisi ensimmäinen Opettajien akatemiaa ruotivan, kansainvälisen, vertaisarvioidun artikkelin Routledgen Journal for Academic Developmentissa keväällä, otsikolla Significant networks and meaningful conversations observed in the first-round applicants for the Teachers’ Academy at a research-intensive university.

Ei vain yliopistolaisten iloksi

Korkeatasoisesta yliopisto-opetuksesta hyötyvät Pyörälän mielestä kaikki.

– Innostavassa ja aktivoivassa opetuksessa opiskelijat saavat opintojensa aikana työelämässä tarvittavia valmiuksia. Näin yritykset ja organisaatiot saavat osaavia ihmisiä riveihinsä.

Yliopistokaan ei jää tyhjin käsin.

– Jos halutaan kavuta ylemmäs yliopistojen välisissä kansainvälisissä vertailuissa, on opetukseen vielä varaa panostaa. Kun opetuksesta palkitaan, saadaan hyvät opettajat pidettyä yliopistolla.

Jäsenyyden kovista kriteereistä huolimatta Pyörälä näkee tulevaisuudenkuvissaan yliopiston, jonka kaikki opettajat tähtäävät huippuopettajiksi.

Think big! Pyörälä opastaa.

Opettajien akatemia