Hyppää mukaan avoimelle verkkokurssille

Tänä syksynä yliopistolla järjestetään uudet avoimet verkkokurssit muun muassa kulttuuriperinnön tutkimuksesta ja yhteiskuntatilastotieteestä.

Niin kutsutut MOOCit eli kaikille avoimet verkkokurssit – massive open online course – ovat osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutustehtävää, sanoo Avoimen yliopiston johtaja Jaakko Kurhila.

‒ Tavoitteena on avata tutkimusta koko yhteiskunnalle. Koska kurssit ovat maksuttomia, jokaisella on mahdollisuus kohentaa yleissivistystään.

Hyvä tapa löytää oma ala

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjestää tänä syksynä ensi kertaa MOOCit kulttuuriperinnön tutkimuksesta ja yhteiskuntatilastotieteestä.

‒ Toinen tavoitteemme on, että potentiaaliset opiskelijat löytävät oman opiskelualansa aiempaa helpommin, Kurhila kertoo.

‒ Ensimmäistä tutkintoa suorittamaan tulevilla on yliopiston valintakokeissa oma kiintiönsä, joten nuorilla on entistä suuremmat paineet osua kerralla oikeaan oman alansa valinnassa. Meillä on mahdollista kokeilla eri alojen opintoja menettämättä kiintiöpaikkaansa.

‒ Avoimessa yliopistossa opiskelleet ovat tutkinto-opinnot aloittaessaan motivoituneita ja opiskeluvalmiudetkin ovat jo kehittyneet.

Verkkokurssit voi liittää yliopistotutkintoon kuten muutkin Avoimen yliopiston kurssit. Jos opiskelija haluaa opintomerkinnän yliopiston rekisteriin, hänen on ilmoittauduttava Avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksettava opintomaksu. Omaksi iloksi opiskelevan ei tarvitse tehdä edes kurssi-ilmoittautumista.

Opetustavat uusiksi

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen -kurssin opettaja Kimmo Vehkalahti näkee MOOCeissa hyviä täkyjä opetuksen kehittämiseen. Avoin yliopisto on järjestänyt verkko-opetusta jo parikymmentä vuotta, mutta avoimet kurssit tuovat kehittämistyöhön uutta näkökulmaa.

– Tilastotieteen kurssillani on jo aiemmin uudistettu opetusmenetelmiä perinteisestä luentokurssista kohti niin sanottua käänteisen oppimisen mallia, flipped classroom. Opiskelijat perehtyvät ensin materiaaleihin itsenäisesti ja sen jälkeen asioita työstetään vuorovaikutteisesti yhdessä.

Käänteisessä oppimisessa opiskelijoilla on tavallista isompi vastuu omasta oppimisesta, ja se sopii Vehkalahden mukaan hyvin MOOC-tyyppiseen, varsin itsenäiseen työskentelyyn.

Ihmisten kohtaaminen on tärkeää

‒ Avoin yliopisto haluaa lisätä verkon kautta tarjottavaa opetusta lähivuosina, Jaakko Kurhila kertoo, sillä yhteiskunnan ja opiskelutapojen muutokset pitää ottaa huomioon.

MOOCien kautta voitaisiin valita opiskelijoita tutkinto-opintoihin, sillä johdantokurssi mittaa motivaatiota ja soveltuvuutta yksittäistä valintakoetta paremmin.

Kaikki ei kuitenkaan muutu.

‒ Ihmisten kohtaaminen on jatkossakin tärkeää. Verkkoratkaisujen pitää olla pedagogisesti perusteltuja. Haluamme mahdollistaa mielekkäät oppimiskokemukset verkossa.

Jatkossa MOOCien kautta saatetaan karsia opiskelijoita tutkinto-opintoihin.

‒ Kokonainen johdantokurssi mittaa opiskelijan motivaatiota ja soveltuvuutta paremmin kuin yksittäinen valintakoe.

Tämänsyksyiselle tilastokurssille on toistaiseksi rekisteröitynyt 443 opiskelijaa ja vierailijoita on ollut yli 500, Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Sanna Saari-Salomeri kertoo.

– Mukaan ehtii edelleen, joten kurssin suorittajien lukumäärä tiedetään vasta myöhemmin.

Avoin yliopisto

Tilastotiedettä kaikille

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen