Huonon koulun maine

Koulujen eriytyminen huolestuttaa vanhempia.

Yhä useampia suurhelsinkiläisiä vanhempia mietityttää lähikoulun laatu ja maine. Lapsi ei saisi joutua huonompaan kouluun kuin viereisen lähiön tai keskisemmän kaupungin kasvatit. Samaan aikaan painaa yleisempi huoli sosiaalisten kuilujen syvenemisestä. Hyvää tulevaisuutta ei rakenneta yksin sillä, että oma kullanmuru pelastetaan eliittioppiin.

Kaupunkimaantieteilijä Venla Berneliuksen syyskuinen Eriytyvät kaupunkikoulut -väitös sytyttikin näkyviä julkisia keskusteluja kuilujen kasvun pysäyttämisestä. Satu Koivuhovi paneutui opinnäytetyössään samaan segregaation ongelmaan, ja sai löydöistään lokakuussa palkinnon.

Kuntaliitto valitsi Koivuhovin Perheet koulua valitsemassa – kyselylomaketutkimus espoolaisperheiden yläkouluvalinnoista -tutkielman vuoden kunta-aiheiseksi graduksi. Espoolaisten kouluvalinnoista ja valintojen perusteluista kertovassa työssä analysoidaan myös vanhempien koulutus- ja tulotason vaikutuksesta lasten koulunkäyntiin. Koivuhovin mukaan vaikutelmien ja koulusta välittyvän tunnelman vaikutus päätöksiin on merkittävä.

Palkitsijat kiittivät työn ajankohtaisuutta, käyttöarvoa ja tulevaisuussuuntautuneisuutta. Vaikka aineisto on Espoosta, päätelmiä voi hyödyntää koulutuspoliittisessa keskustelussa laajemmin.

Gradu on yksi esitutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeessa Parents and School Choice. Family Strategies, Segregation and School Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling.