Helsingin yliopistoon seitsemän uutta akatemiaprofessoria

Suomen Akatemia on nimittänyt kymmenen akatemiaprofessoria seuraavalle viisivuotiskaudelle. Professuureista seitsemän myönnettiin Helsingin yliopiston tutkijoille.

Akatemiaprofessorit ovat oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita, joiden tieteellisellä työllä arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan.

Helsingin yliopiston uudet akatemiaprofessorit ovat Yrjö Helariutta (kasvibiologia), Jukka Jernvall (kehitysbiologia ja fysiologia), Karri Muinonen (tähtitiede), Heikki Pihlajamäki (oikeustiede), Otso Ovaskainen (ekologia, evoluutiobiologia, ekofysiologia), Katariina Salmela-Aro (kehitys- ja kasvatuspsykologia) ja Anu Wartiovaara (biolääketieteet).

Uudet akatemiaprofessorit aloittavat kautensa vuoden 2021 syyskuussa.

Akatemiaprofessorit tekevät tutkimusta oman tutkimussuunnitelmaansa mukaan, johtavat tutkimusryhmänsä työtä, ohjaavat nuoria tieteentekijöitä ja opettavat omaa tutkimusalaansa. Tutkijalle akatemiaprofessorin nimitys tarkoittaa mahdollisuutta keskittyä omaan tutkimustyöhön täysipäiväisesti.

Lisätietoja nimityksistä Suomen Akatemian tiedotteessa.