Helsingin yliopistoon lähes 29 000 hakijaa – yhteisvalinta ja todistusvalinta uudistavat käytäntöjä

Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi hieman edellisvuodesta. Tietojenkäsittelytieteen DEFA-hanke kasvatti avoimen väylän hakijamäärää selvästi.

Hakijoita oli yhteensä 28 870 (2018: 28 780), joista kandiohjelmiin haki 27 532 henkilöä (2018: 27 741) ja maisteriohjelmiin 1 677 (2018: 1 325). Kevään 2019 yhteishaku päättyi 3. huhtikuuta.

Samaan aikaan päättyi hakuaika Helsingin yliopiston ensimmäiseen englanninkieliseen kandiohjelmaan, Bachelor's Programme in Scienceen. Osa hakijoista haki ohjelmaan jo joulu-tammikuussa, osa yhteishaun yhteydessä. Yhteensä hakijoita oli 144.

Kandiohjelmien hakijamäärä nousi muun muassa Svenska social- och kommunalhögskolanissa, psykologiassa, tietojenkäsittelytieteessä ja maataloustieteissä. Psykologiassa valintakoeyhteistyö laajeni useampaan yliopistoon, mikä lienee vaikuttanut hakijamäärään. Maisterihaun hakijamäärän kasvu johtuu erityisesti uudesta sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmasta.

Avoimen väylän hakijamäärä kasvoi selvästi

Myös yhteishakuun kuulumattoman avoimen väylän hakuaika päättyi. Avoimen väylän kautta tuli 236 hakemusta, mikä tarkoittaa 62 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Kasvu oli pääosin tietojenkäsittelytieteen DEFA-hankkeen ansiota. DEFA-hankkeessa opiskelija voi täydentää omaa osaamistaan tietojenkäsittelytieteen alalla ja jopa päästä tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijaksi. Opiskelupaikan saaminen edellyttää vahvaa sitoutumista ja tiiviitä DEFA-opintoja vuoden ajan avoimen yliopiston opiskelijana. 

– Tämä on ensimmäinen konkreettinen osoitus siitä, että kokeilu on onnistunut ja sitä kannattaa jatkaa. Suuri kiitos kuuluu ahkerille, motivoituneille opiskelijoille ja rohkeasti haasteeseen tarttuneille opettajille, hanketta johtava yliopistonlehtori Kjell Lemström sanoo.

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain on julkaistu yliopiston verkkosivuilla.

Tarkempia tilastoja muun muassa sukupuolijakaumasta, kielijakaumasta, ensikertalaisten ja ensisijaisten hakijoiden määrästä koostetaan hakukohdekohtaisesti ensi viikolla ja tiedot julkaistaan samalla verkkosivulla.

Hakijat hyötyvät yhteisestä soveltuvuuskokeesta

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on mukana pilotoimassa opettajankoulutusten yhteisvalintaa myös soveltuvuuskokeen osalta. Muut pilotissa mukana olevat ovat Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.

– Pilottiyliopistot järjestävät yhtäaikaisesti täysin samanlaiset soveltuvuuskokeet, joiden arviointi vakioidaan tarkasti, kertoo varadekaani Anu Laine.

Hakijalle uudistus tarkoittaa sitä, että jos hän hakee esimerkiksi Helsingin yliopistoon, mutta pisteet eivät soveltuvuuskokeen jälkeen riitä sisäänpääsyyn, hän voi päästä joko Itä-Suomen yliopistoon tai Åbo Akademiin, jos pisteet näihin riittävät.

Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista, sillä tähän asti kaikki yliopistot ovat järjestäneet omat soveltuvuuskokeensa ja valinneet omat opiskelijansa. Vuonna 2020 soveltuvuuskoevaiheen yhteisvalinnan on tarkoitus laajentua kaikkiin Suomen yliopistoihin.

Todistusvalinta ensisijainen väylä yliopistoon vuodesta 2020 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että todistusvalinta on pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi oikeustieteen alalla todistusvalinnan kautta hyväksyttävien osuus tulee olemaan 40 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. Fysikaalisissa tieteissä, kemiassa ja matemaattisissa tieteissä 97 prosenttia opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Todistusvalinnalla hyväksyttävien opiskelijoiden osuudet ja pisteytystiedot löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Yliopistoihin voi jatkossakin hakea muulla tavalla kuin suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon perusteella. Helsingin yliopistossa on päätetty, että kandiohjelmissa tulee olla vähintään yksi muu hakutapa kuin todistusvalinta. Helsingin yliopistossa on monia kandiohjelmia, joihin on kova hakupaine ja suureen osaan kandiohjelmista voi tulevinakin vuosina hakea valintakokeella.

Lisätietoja antaa

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö, sini.saarenheimo@helsinki.fi,  p. 050 448 0840

Lue lisää

Hakijamäärät ja aloituspaikat hakukohteittain
Opintopolku-palvelu
Aiempi uutinen Defa-hankkeesta
DEFA-hanke