Helsingin yliopistoon lähes 25 000 hakijaa

Kevään 2016 yhteishaussa Helsingin yliopistoon saapui 24 644 hakemusta. Yhä useampi hakijoista haluaa opiskelemaan lääkäriksi.

Opiskelupaikkaa Helsingin yliopistossa tavoittelee yhtä moni kuin viime vuonna. Tänä vuonna yhteishaussa oli kuitenkin ensimmäistä kertaa mukana myös maisterihaku.

– Jos jätetään maisterihaun hakijat vertailun ulkopuolelle, yliopistoon haki tänä vuonna 22 000 päävalintahakijaa. Tämä on noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, kertoo hakijapalvelujen suunnittelija Anitra Hankila.

Helsingin yliopiston hakijamäärä laski saman verran myös viime vuonna.

Osasyyksi kahden vuoden peräkkäiseen laskuun Hankila arvioi ensikertalaiskiintiön. Tänä keväänä tuli ensimmäistä kertaa varata aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Hakijat miettivät nyt paljon tarkemmin, mihin oikeasti haluavat.

– Jos hakee vain varmuuden vuoksi johonkin ja ottaa sen opiskelupaikan vastaan, menettää siinä ensikertalaisstatuksensa. Hakijamäärän lasku ei siis välttämättä ole huono asia, vaan se voi myös olla merkki siitä, että koulutuksiin hakevat kaikkein motivoituneimmat.

Lääkärin ammatti nousussa

Hakijamäärissä tapahtui tänä vuonna laskua melkein jokaisessa tiedekunnassa. Ainoastaan lääketieteellisessä tiedekunnassa oli reipasta nousua, 16 prosenttia. Hakijamäärät vähenivät eniten maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa, joissa pudotusta oli noin 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hakijamäärät vähenivät 13 prosenttia.

Lukumääräisesti eniten pyrkijöitä oli perinteisesti käyttäytymistieteelliseen (5845 hakijaa), humanistiseen (4132 hakijaa) ja valtiotieteelliseen tiedekuntaan (3828 hakijaa). Näissä tiedekunnissa on myös aloituspaikkoihin nähden tiukin seula muun muassa psykologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, ja yleisen valtio-opin (maailmanpolitiikan tutkimuksen linja) oppiaineisiin.

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa jännitettiin kevään haussa myös sitä, miten hakijat ovat löytäneet yliopiston uusimman koulutusohjelman, ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen. Uusi tulokas pärjäsi hyvin ja houkutteli melkein 300 hakijaa. 

– Upouuteen koulutukseen saapui enemmän hakemuksia kuin uskalsimme odottaa, kertoo tiedekunnan varajohtaja Fritjof Sahlström.

Helsingin yliopiston hakijamäärät 2015 (pdf)