Helsingin yliopistoon hyväksyttiin 3958 uutta opiskelijaa

Helsingin yliopistoon hyväksyttiin tänä vuonna 3958 uutta opiskelijaa. Korkeakoulujen yhteishaussa hakemuksia tuli 24 568, joten sisäänpääsyprosentti oli 16. Suurin osa hakijoista oli ensikertalaisia, 18 622. Heidän osuutensa valituista oli 2974, 75 prosenttia. Kevään yhteishakuun kuului lisäksi haku suomen- ja ruotsinkielisiin maisterikoulutuksiin.

Hakijamäärät laskivat, sillä hakijat miettivät nyt paljon tarkemmin, mihin oikeasti haluavat. Hakijamäärän lasku ei välttämättä ole huono asia, vaan se voi myös olla merkki siitä, että koulutuksiin hakevat kaikkein motivoituneimmat. Korkeakoulujen yhteishaussa jokaiselle hakijalle tarjotaan korkeintaan yhtä opiskelupaikkaa. Valittavien hakukohteiden määrä oli rajattu kuuteen, mikä saattoi myös osaltaan vähentää hakijamääriä.

– Ensikertalaisten määrä yliopistotasolla oli odotuksiemme mukainen, sanoo hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo.

Juristin, luokanopettajan, lääkärin ja psykologin ura houkuttelee

– Tällä hetkellä uusia opiskelijoita kiinnostaa ammattiin valmistuminen ja siksi esimerkiksi oikeustieteellisen tiedekunnan koulutuksiin haki reilut 3000 opiskelijaa, kertoo Saarenheimo.

Opiskelupaikan heistä sai 279. Luokanopettajaopinnot houkuttelivat 1770 kokelasta, opiskelupaikan sai 120. Lääkärin ura kutsui 2215 hakijaa, heistä 199 sai paikan. Psykologiaa opiskelemaan haki 1784, joista opiskelupaikan sai 50.

Uuteen ruotsinkieliseen luokanopettajakoulutukseen haki 285 kokelasta, joista 40 valittiin.

Eniten opiskelijoita eli 702 otettiin matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, jonne hakijoita oli 2794. 

Tiukin seula oli käyttäytymistieteellisessä, humanistisessa ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa, jonne hakijoiden määrään nähden otettiin vähiten opiskelijoita. Käyttäytymistieteelliseen pyrki 6071 opiskelijaa, joista hyväksyttiin 574. Humanistiseen tiedekuntaan haki 4359 ja pääsi sisään 689 hakijaa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan hakijoita oli 4108, opiskelupaikan sai 360.

Valinnan tulokset näkyvät valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa hakijoille. Opiskelupaikka on otettava vastaan 15.7. klo 15 mennessä.

Haastattelupyynnöt:

Vera Schoultz, viestinnän asiantuntija, puh. 050 318 5321, s-posti vera.schoultz@helsinki.fi