Helsingin yliopiston uusi MOOC-keskus etsii kiinnostavimmat kurssit ja vie ne maailmalle

Uusi MOOC-keskus kehittää verkko-opetusta ja vie sitä yliopiston ulkopuolelle, vaikka koko maailmalle. Keskusta johtaa Petri Ihantola, joka uskoo, että jatkuvan oppimisen lisäksi avoimen opetuksen merkitys opiskelijavalinnassa voi jatkossa korostua.

Helsingin yliopiston uusi MOOC-keskus aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Keskuksen tarkoitus on tuoda jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta Helsingin yliopiston avoimeen verkko-opetukseen.

Keskus voi esimerkiksi auttaa koulutusohjelmien opettajia rakentamaan hyvin toimivia verkkokursseja ja viemään tätä opetusta myös tehokkaasti maailmalle.

– Meillä on jo kokemusta suuristakin toteutuksista, kuten Elements of AI -kurssista kansainvälisine yhteistyökuvioineen. Kokemusta on myös pienemmistä mutta pedagogiselta anniltaan merkittävistä kokonaisuuksista, kuten Ohjelmoinnin perusteet -kurssista. Siinä olemme kehittäneet automaattista arviointia, kertoo MOOC-keskuksen johtaja, kasvatustieteen apulaisprofessori Petri Ihantola.

Tutkimus mukana, koulutusohjelmien rooli säilyy

Uuden MOOC-keskuksen toiminta kytkeytyy tiiviisti tutkimukseen ja siihen, miten opetuksen läpinäkyvyyttä voisi lisätä.

– Keräämme kursseilta käyttäjädataa ymmärtääksemme, millaiset ratkaisut verkko-opetuksessa toimivat ja millaiset eivät. Opettajien pitää pystyä seuraamaan reaaliajassa, miten jonkin kurssin suorittaminen opiskelijoilta sujuu, ja testaamaan erilaisia toteutuksia, Ihantola kertoo.

Vastuu yksittäisistä kursseista säilyy edelleen koulutusohjelmilla. MOOC-keskukselta voi kuitenkin saada kehittämisapua erityisesti sellaiseen opetukseen, joka voi skaalautua vaikka maailmanlaajuiselle käyttäjäjoukolle, ja jossa on mukana uudenlaisia elementtejä. Ihantolan mukaan ne voivat olla esimerkiksi uudenlaista vuorovaikutteisuutta tai automaattista arviointia.

– Haluamme keskittyä kursseihin, jotka ovat aiheeltaan ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia, ja joihin on luontevaa tuoda mukaan uutta tekniikkaa. Tärkeintä on, että opettajalla on mielenkiintoinen idea verkkokurssista ja kyky toteuttaa kurssin sisältö.

Jatkuvan oppimisen rooli kasvaa

Jatkuvan oppimisen rooli korostuu kaikilla aloilla, ja työelämän muutokset vaativat työntekijöiltä osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

Yksi keino vastata tähän on kehittää avointa verkko-opetusta yritysten kanssa. Näin on tehty esimerkiksi Full Stack Open -kurssilla. Sen yrityskumppanit ovat tuottaneet oppimateriaaleja ja luvanneet kurssin laajan muodon suorittaneille pääsyn työhaastatteluun.

MOOC-keskuksen johtama konsortio, jossa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja LUT-yliopisto, sai myös hiljattain ohjelmistoalan avointen verkkokurssien kehittämiseen 750 000 euron rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeessa on tarkoitus syventää yritysyhteistyötä ja samalla laajentaa Full Stack Open -kurssin haastattelulupausta muihinkin kursseihin. Lisäksi hankkeen on tarkoitus esimerkiksi auttaa maahanmuuttajia työllistymään.

Yhteistyö laajenee tulevaisuudessa

MOOC-keskus sijaitsee hallinnollisesti tietojenkäsittelytieteen osastolla. Sen palveluita voivat kuitenkin hyödyntää myös muiden alojen koulutusohjelmat. Alkuvaiheessa keskuksen toiminta keskittynee matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetustarjontaan, koska sieltä kokemusta on jo valmiiksi. Keskuksen tämänhetkinen kurssitarjonta keskittyy vielä tietojenkäsittelyyn ja löytyy osoitteesta mooc.fi

Tulevaisuudessa Ihantola näkee myös yhteisen opetusteknologian kehittämiseen liittyvää yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Silloin tutkimuksen käyttöön tulevan datankin määrä kasvaisi merkittävästi.