Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin 4 700 hakemusta

Hakijamäärä kasvoi yli viidenneksellä edellisvuodesta. Suosituimman ohjelman paikan jakavat Data Science ja Environmental Change and Global Sustainability.

Perjantaina 10.1.2020 päättyneeseen maisterihakuun tuli yhteensä 4704 hakemusta, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakijoiden määrä on kasvanut kolme vuotta peräkkäin ja on nyt kolminkertainen verrattuna vuoteen 2017, jolloin kansainväliset maisteriohjelmat uusittiin.

Suosituimman ohjelman paikan jakavat Master's Programme in Data Science sekä Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability, jotka saivat molemmat 355 hakemusta. Kolmanneksi eniten hakemuksia, 269, sai Master's Programme in Computer Science. Neljänneksi kiri uusi ohjelma, Master's Programme in Changing Education, 263 hakemuksella.

Hakemuksia tuli 128 maasta (2019: 127 maasta). Eniten hakemuksia tuli Suomen jälkeen Nigeriasta, Kiinasta ja Intiasta. Kiinalaisten hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta huimat 65 prosenttia. Suomalaisten osuus oli 24 prosenttia (2019: 26 %).

Lukuvuosimaksuvelvollisten eli EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus oli 62 (2019: 59 %). Ennen lukuvuosimaksujen käyttöönottoa vuonna 2017 noin kolme neljäsosaa hakemuksista tuli EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta. 81 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki myös apurahaa.

Helsingin yliopiston ensimmäisen kansainvälisen kandiohjelman hakijamäärä tuplaantui

Samassa haussa haettiin myös Helsingin yliopiston ensimmäiseen kansainväliseen kandiohjelmaan, Bachelor's Programme in Scienceen. Haku täydentyy myöhemmin, sillä osa hakijoista hakee ohjelmaan samaan aikaan yhteishaun kautta. Tässä haussa ohjelmaan tuli 148 hakemusta, mikä oli yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

– Vaikka tämä on vasta ohjelman toinen toimintavuosi, mielenkiinto sitä kohtaan maailmalla kasvaa nopeasti. Hakemista harkitsevat ottavat oma-aloitteisesti yhteyttä ohjelman nykyisiin opiskelijoihin saadakseen siitä lisätietoja. Suomen koulutusjärjestelmän vetovoima on kansainvälisesti todella merkittävä. Siksi onkin tärkeää kertoa koulutusohjelmasta kiinnostuneille, että suomalainen kandiohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskella luonnontieteiden neljää tärkeintä oppiainetta englanniksi, toteaa kandiohjelman johtaja, professori Fluyra Djurabekova.

Tavoitteena lahjakkaiden opiskelijoiden monikulttuurinen joukko

Helsingin yliopiston hakijapalvelujen päällikkö Sini Saarenheimo iloitsee, että ohjelmat kiinnostavat yhä useampia opiskelijoita. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyviä ja motivoituneita opiskelijoita koulutusohjelmiin ja yliopisto etsiikin jatkuvasti keinoja hakemusten laadun parantamiseen entisestään.

– Opiskelijavalintojen ”luonnonlaki” on toki se, että kun on suuri määrä hakijoita, joista valita, joukosta löytyy tavoittelemamme lahjakkaiden opiskelijoiden monikulttuurinen joukko kouluttautumaan globaalien haasteiden ratkaisijoiksi, Sini Saarenheimo sanoo.

Päätökset valittavista opiskelijoista ja myönnettävistä apurahoista tehdään maalis–huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2020.

Tarkemmat tilastot hakijamääristä julkaistaan viikon 3 aikana 

Li­sä­tie­to­ja:

Hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo
sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840