Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin 255 opiskelijaa

Helsingin yliopiston uudistettuihin kansainvälisiin maisteriohjelmiin saapuu tänä syksynä 255 opiskelijaa 46 maasta. Suomen ulkopuolelta tulevia opiskelijoita on 101. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta saapuu eniten opiskelijoita Kiinasta.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin yhteensä 379 opiskelijaa. Heistä 255 otti paikan vastaan. Maisteriohjelmiin tuli tammikuussa 1 606 hakemusta, mikä on noin 30 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksista 57 prosenttia (927 kpl) tuli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, kun edellisvuonna prosenttiosuus oli 73.

– Lukuvuosimaksuja veloitetaan nyt kaikilta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta, joiden opinnot englanninkielisissä maisteriohjelmissa alkavat syksyllä 2017 tai myöhemmin. Tämä vaikutti todennäköisesti hakemusten määrän vähenemiseen ja oli odotettavissa, sanoo opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Tavoitteena saada lisää kansainvälisiä opiskelijoita

Syksyllä alkaviin maisteriopintoihin hyväksyttiin EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta 132 opiskelijaa, joista 65 on ottanut paikan vastaan. Lukuvuosimaksu on näille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippuen 13 000–18 000 euroa. Apuraha myönnettiin 26 opiskelijalle.

– Helsingin yliopiston tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Panostamme jatkossa vahvasti yliopiston tunnettuuden kasvattamiseen. Uskomme, että sen avulla saamme tulevina vuosina yhä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, Niinistö-Sivuranta sanoo.

Suosituimmat maisteriohjelmat ovat Master's Programme in Global Politics and Communication, Master's Programme in International Business Law ja Mas­ter's Pro­gramme in Ag­ri­cul­tural, En­vir­on­mental and Re­source Eco­nom­ics.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrää ei voi suoraan verrata edellisiin vuosiin, koska Helsingin yliopisto uudisti kaikki syksyllä 2017 alkavat kansainväliset maisteriohjelmansa. Useat niistä ovat eri tieteenalojen yhteisiä. Samalla koulutusohjelmien määrä väheni 48:sta 28:aan. Myös hakumenettely ja -aika ovat muuttuneet edellisvuodesta, joten vertailuluvut ovat vain suuntaa-antavia.

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Helsingin yliopistoon saapuu opiskelijoita erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta. Vaihto-opiskelijat eivät kilpaile opiskelupaikoista samassa haussa kuin kansainväliset tutkinto-opiskelijat.

– Vuosittain Helsingin yliopistossa opiskelee noin 1200 vaihto-opiskelijaa yli kolme kuukautta kestävissä ohjelmissa, sanoo liikkuvuuspalvelun päällikkö Minna Koutaniemi.

Helsinki Summer School portti yliopistoon

Koulutusohjelmien uudistuksen aikana vuoden tauolla ollut kansainvälinen kesäkoulu Helsinki Summer School palaa tänä kesänä yliopiston koulutustarjontaan. Kesäkoulu järjestetään yleensä vuosittain elokuussa, ja siitä on muodostunut tärkeä kanava uusien kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja integroimiseksi Helsinkiin.

– Yhteensä 150 kesäkurssille vuosien 2009 ja 2014 välillä osallistunutta opiskelijaa on sittemmin jatkanut opintojaan Helsingin yliopistossa, sanoo opiskelijarekrytoinnin ja -markkinoinnin päällikkö Pauliina Mikkonen.

Tänä vuonna kursseille odotetaan yli 250 opiskelijaa yli 50 maasta. Eniten opiskelijoita tulee Helsingin yliopiston omien opiskelijoiden lisäksi Kiinasta, Iso-Britanniasta, Saksasta sekä Yhdysvalloista. Auditory Cognitive Neuroscience, Introduction to Conceptual History ja The Welfare City näyttävät kuuluvan jälleen kesän suosituimpiin kursseihin. Uusista kursseista suosituiksi ovat nousseet muun muassa Populism in Europe and Beyond, Faith and Globalisation sekä 21st-century Digital Storytelling.