Helsingin yliopiston historian ensimmäinen englanninkielinen kandiohjelma alkaa syksyllä

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi pian opiskella englanniksi alemman korkeakoulututkinnon fysiikasta, kemiasta, matematiikasta tai tietojenkäsittelytieteestä. Haku alkaa 20.3.2019.

Tätä on odotettu: Ensi syksystä lähtien Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella kandidaatiksi englannin kielellä, kun uusi Bachelor’s programme in Science -ohjelma alkaa. Tätä ennen englanniksi on ollut tarjolla vain maisteri- ja tohtoriohjelmia.

– Kysyntää tällaiselle ohjelmalle on ollut. Siitä ovat olleet kiinnostuneita paitsi ulkomaalaiset opiskelijat myös Suomessa asuvat ulkomaalaiset sekä ulkomailla pitkään oleskelleet suomalaisnuoret, kandiohjelman johtaja Flyura Djurabekova sanoo.

Ohjelmassa on neljä erikoistumisvaihtoehtoa: fysiikka, kemia, matematiikka ja tietojenkäsittelytiede.

– Toivomme, että ohjelmaan valitut opiskelijat päättävät viimeistään keväällä 2020, mihin neljästä koulutuspolusta he erikoistuvat, Djurabekova sanoo.

Kolmivuotinen tutkinto mahdollistaa opintojen jatkamisen ainakin yhdeksässä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa.

Englanninkielisen ohjelman kurssivalikoima on hieman suppeampi kuin vastaavan suomenkielisen ohjelman. Halutessaan opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kursseja myös suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmista. Samoin kotimaisilla kielillä opiskelevat voivat poimia itselleen myös englanninkielisiä kursseja.

Monipuolisia uravaihtoehtoja

Ohjelmaan valitaan yhteensä 50 opiskelijaa. Noin 20 paikkaa täytetään tammikuussa päättyneen kansainvälisen haun kautta. Loput valitaan kotimaisessa erillishaussa keväällä 2019.

Erillishaun kautta pyrkiviltä pitää olla ylioppilas- tai IB-tutkinto. Valinnat tehdään arvosanojen perusteella.

Kandiohjelma on maksullinen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksu ei koske pysyvän oleskeluluvan Suomeen saaneita.

Ohjelmaan kuuluu englanninkielisten opintojen lisäksi kuuden opintopisteen edestä joko suomen, ruotsin tai molempien kotimaisten kielten opintoja.

Djurabekovan mukaan kandiohjelmasta valmistuneet saavat opinnoistaan valmiuksia varsin monenlaisille työurille.

– Uskon, että ohjelman suorittaneet työllistyvät helposti. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita houkutellaan työelämään jo kesken opintojen. Me tietysti toivomme, että mahdollisimman moni jatkaisi kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriohjelmaan, hän lisää.Hakuaika englanninkieliseen kandiohjelmaan on 20.3.–3.4.2019.

Lue lisää Bachelor's programme in Science -kandiohjelmasta ohjelman verkkosivuilta.

Lisää aiheesta:

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa voi pian opis­kel­la kan­dik­si englan­nin kie­lel­lä