Helsingin yliopisto on ottanut käyttöön uuden opintotietojärjestelmän, Sisun

Siirtyminen sujui suunnitellusti, mutta siirretyissä tiedoissa voi alkuvaiheessa olla puutteita.

Helsingin yliopiston uusi opintotietojärjestelmä Sisu on nyt valmiina opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon käyttöön.

Sisu on erittäin laaja opintojen pääjärjestelmä, joka linkittyy kymmeniin muihin järjestelmiin ja tukee lukuisia opiskeluun ja opettamiseen liittyviä prosesseja. Opiskelija voi Sisussa tehdä muun muassa opintosuunnitelman, ilmoittautua kursseille, katsoa kurssiarvioinnit ja hakea tutkintotodistusta.

Sisun käyttöönotto oli iso ja haastava urakka, johon on valmistauduttu pitkään. Siirtyminen pois vanhasta Oodi-järjestelmästä oli välttämätöntä, sillä Oodi on teknisen ikänsä lopussa ja sen ylläpito päättyy vuoden lopussa. Sisuun siirrettiin muun muassa noin 10 miljoonaa opintosuoritusta, 2,3 miljoonaa opiskeluoikeutta ja 450 000 henkilön tiedot.

– Vaihdoksella turvattiin yliopiston perustoiminnalle kriittinen opintotiedon hallinta, oppimisympäristöjen palveluiden johtaja Kati Kettunen tähdentää.

Sisun kehitystyö jatkuu

Sisussa on tällä hetkellä valmiina ne välttämättömät toiminnot, joilla Oodista voitiin irtautua. Oodista siirretyt tiedot voivat näyttäytyä Sisussa puutteellisina tai oudosti, eri lailla kuin aiemmin. Tilanteesta ei kannata huolestua, sillä kaikki tiedot ovat tallessa ja tilannetta korjataan lähiviikkojen aikana. Sisu myös eroaa toimintalogiikaltaan Oodista selvästi, joten Sisun tavoille oppimiseen kannattaa varata aikaa.

– Näin isoissa järjestelmämuutoksissa jotain korjattavaa jää aina. Jos asialla ei ole kiire, kannattaa odottaa rauhassa syksyyn. Jos ongelmia on ja valmistuminen on lähellä, kannattaa olla heti yhteydessä opiskelijapalveluihin. On odotettavissa, että palvelut tulevat ruuhkautumaan, mutta valmistuvien opiskelijoiden asioita priorisoidaan, ohjeistaa Kettunen.

Nyt kun Sisu toimii opintojen pääjärjestelmänä, sen jatkokehittäminen ja laajempi hyödyntäminen on helpompaa. Keskeisenä kehittämiskohteena seuraavassa vaiheessa ovat järjestelmän saavutettavuutta lisäävät toimenpiteet. Sisun saavutettavuudesta voit lukea lisää aiemmasta uutisestamme.

Taustaa

Sisu on opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon yhteinen opintotietojärjestelmä. Helsingin yliopisto, yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa, omistavat Funidata Oy:n, joka kehittää Sisua omistajakorkeakoulujensa palautteen ja käyttäjäkokemuksien perusteella. Funidata kehittää Sisua huomioiden kaikkien seitsemän korkeakoulun tarpeet.

Sisu otettiin käyttöön Helsingin yliopistossa 31.5.2021. Vanha järjestelmä, Oodi, on teknisen ikänsä lopussa ja sen ylläpito loppuu vuoden 2021 lopussa.

Jo aiemmin Sisu on otettu käyttöön Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT). Helsingin yliopiston jälkeen seuraavana Sisun käyttöön siirtyvät Aalto-yliopisto ja Hanken.

Sisu mahdollistaa ketterämmän opetusyhteistyön ensi vaiheessa yliopiston sisällä ja myöhemmin myös muiden Sisua käyttävien korkeakoulujen välillä. Kun opintohallinnollisia prosesseja ja käsitteitä yhtenäistetään, opiskelijan on jatkossa helpompi löytää ja tunnistaa oman opintosuunnitelmansa kautta kursseja ja opintojaksoja, joita on mahdollista suorittaa toisesta koulutusohjelmasta tai yliopistosta.

Helsingin yliopistossa aiemmasta Oodi-järjestelmästä siirretään Sisuun noin 10 miljoonaa opintosuoritusta, 2,3 miljoonaa opiskeluoikeutta ja 450 000 henkilön tiedot.

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti Sisulle on tehty korkeakoulukohtaisesti oma saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan järjestelmän saavutettavuushaasteista ja niiden korjausaikatauluista. Helsingin yliopiston Sisun saavutettavuuselosteesta ilmenee vakavia saavutettavuusongelmia, kuten että kaikkiin toimintoihin ei ole pääsyä näppäimistö­komennoin, tai että järjestelmän käyttö ruudunlukuohjelmalla on haastavaa ja epäjohdonmukaista. Saavutettavuudessa ilmenneitä haasteita korjataan koko ajan.