Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto syventävät tutkimusyhteistyötään

Osana yhteistyötä valmistellaan kahden yhteisen professuurin perustamista.

Taideyliopisto ja Helsingin yliopisto tiivistävät yhteistyötään taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. Monialainen yhteistyö vahvistaa koko pääkaupunkiseudun asemaa kansainvälisesti houkuttelevana taide- ja kulttuurialojen tutkimuskeskittymänä.

Osana syventyvää yhteistyötä valmistellaan kahden Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen professuurin perustamista. Professuurit on tavoitteena perustaa vuoden 2018 aikana ja rekrytoida niihin taiteen tutkimuksen alalla vaikuttavat huippuosaajat.

Toinen määräaikaisista professuureista aiotaan perustaa Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan ja sen alana on taiteen tutkimus. Toisen on suunniteltu sijoittuvan Taideyliopistoon ja keskittyvän taiteellisten prosessien ja käytäntöjen tutkimukseen. Yliopistojen tavoitteena on hyödyntää toistensa vahvuuksia tutkimus- ja opetusympäristönsä kehittämisessä.

– Tavoitteenamme on vahvistaa Taideyliopistoa korkeatasoisena ja verkottuneena tutkimusympäristönä. Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa on tärkeä osa tätä työtä, sanoo Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Lauri Väkevä.

– Haluamme lisätä suomalaisen taiteiden tutkimuksen näkyvyyttä ja kehittää kansainvälisestikin houkuttelevaa alan tutkimus- ja opetusympäristöä. Tiiviimmän yhteistyön ansiosta opiskelijat voivat hyödyntää molempien yliopistojen taiteiden tutkimuksen ja opetuksen osaamista nykyistä joustavammin ja laajemmin, sanoo Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Hanna Snellman.

Yhteistyön taustalla on myös yliopistojen halu osallistua Suomen yliopistokentän rakenteelliseen kehittämiseen. Esimerkiksi Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilaamassa, taidealojen rakenteellista kehittämistä koskevassa selvityksessä ehdotettiin Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alojen välisen yhteistyön tiivistämistä ja työnjaon selkeyttämistä.

Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston edustajat solmivat sopimuksen yhteistyön tiivistämisestä 30.10.2017 Helsingin yliopistossa.